Navigācijas ceļš

Nabadzība un sociālā atstumtība

 • 12/09/2007

  Joint Report on social protection and social inclusion 2007

  This second joint report on social protection and social inclusion examines the first ever integrated national strategies on social inclusion, pensions, healthcare and long-term care. It reviews the main trends across the EU and at national level. The report includes country profiles identifying the key challenges in each Member State. It is available in English only.

 • 24/07/2007

  Measuring homelessness in Europe

  Commissioned by DG Employment and Social Affairs of the European Commission in December 2005, this research builds upon the recommendations of the study carried out in 2003 by the French statistical institute (INSEE) on behalf of Eurostat. This report provides tools to improve the knowledge of homelessness and housing deprivation.

 • 13/03/2007

  Saliedētāka sabiedrība stiprākai Eiropai

  Ar ES sociālās aizsardzības un sociālās iekļaušanas procesa palīdzību Eiropas Savienība koordinē un veicina dalībvalstu rīcību, lai apkarotu nabadzību un sociālo atstumtību un lai uzlabotu dalībvalstu sociālās aizsardzības sistēmas, kuru pamatā ir politikas un savstarpēja zināšanu apmaiņa. Tādā veidā tiek izveidots pamats Eiropas Savienības stratēģiskā mērķa sasniegšanai, proti, līdz 2010. gadam radīt ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi, jaunas un labākas darbavietas un lielāku sociālo kohēziju.

 • 04/08/2006

  Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2006

  This second Joint Report on social protection and social inclusion responds directly to the challenge of the Hampton Court Summit and of Lisbon, and builds on the 2003 Communication "Strenghtening the social dimension of the Lisbon strategy: Streamlining open coordination in the field of social protection". It is available in English only.