Διαδρομή πλοήγησης

Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός

 • 12/09/2007

  Joint Report on social protection and social inclusion 2007

  This second joint report on social protection and social inclusion examines the first ever integrated national strategies on social inclusion, pensions, healthcare and long-term care. It reviews the main trends across the EU and at national level. The report includes country profiles identifying the key challenges in each Member State. It is available in English only.

 • 24/07/2007

  Measuring homelessness in Europe

  Commissioned by DG Employment and Social Affairs of the European Commission in December 2005, this research builds upon the recommendations of the study carried out in 2003 by the French statistical institute (INSEE) on behalf of Eurostat. This report provides tools to improve the knowledge of homelessness and housing deprivation.

 • 13/03/2007

  Μια πιο συνεκτική κοινωνία για μια ισχυρότερη Ευρώπη

  Μέσω της διαδικασίας κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής ένταξης της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση συντονίζει και ενθαρρύνει τις δράσεις των κρατών μελών για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και τη μεταρρύθμιση των συστημάτων κοινωνικής προστασίας βάσει των πολιτικών ανταλλαγών και της αμοιβαίας μάθησης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ενισχύει την επίτευξη του στρατηγικού στόχου της Ένωσης για διαρκή οικονομική ανάπτυξη, περισσότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή μέχρι το 2010.

 • 04/08/2006

  Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2006

  This second Joint Report on social protection and social inclusion responds directly to the challenge of the Hampton Court Summit and of Lisbon, and builds on the 2003 Communication "Strenghtening the social dimension of the Lisbon strategy: Streamlining open coordination in the field of social protection". It is available in English only.