Sti

Fattigdom og social udstødelse

Bemærk venligst, at visse publikationer måske kun findes på engelsk, fransk og tysk.

Nye publikationer

12/09/2007

Joint Report on social protection and social inclusion 2007  (12/09/2007)

Catalog N. :KE-AK-07-001-EN-C, ISBN 978-92-05561-4

This second joint report on social protection and social inclusion examines the first ever integrated national strategies on social inclusion, pensions, healthcare and long-term care. It reviews the main trends across the EU and at national level. The report includes country profiles identifying the key challenges in each Member State. It is available in English only.

24/07/2007

Measuring homelessness in Europe  (24/07/2007)

Catalog N. :KE-AR-07-001-EN-C, ISBN 978-92-79-05643-7

Commissioned by DG Employment and Social Affairs of the European Commission in December 2005, this research builds upon the recommendations of the study carried out in 2003 by the French statistical institute (INSEE) on behalf of Eurostat. This report provides tools to improve the knowledge of homelessness and housing deprivation.

13/03/2007

Et mere samhørigt samfund giver et stærkere Europa  (13/03/2007)

Catalog N. :KE-76-06-439-DA-D

Via EU’s sociale beskyttelses- og inklusionsproces koordinerer Den Europæiske Union medlemsstaterne og sætter skub i aktioner, der bekæmper fattigdom og social eksklusion, og reformerer deres sociale velfærdssystemer på grundlag af politiske udvekslinger og alt det, de kan lære af hinanden. Dermed styrkes EU’s strategiske målsætning om at opnå bæredygtig økonomisk vækst, fl ere og bedre job og større social samhørighed i år 2010.

04/08/2006

Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2006  (04/08/2006)

Catalog N. :KE-76-06-018-EN-C, ISBN 92-79-01936-8

This second Joint Report on social protection and social inclusion responds directly to the challenge of the Hampton Court Summit and of Lisbon, and builds on the 2003 Communication "Strenghtening the social dimension of the Lisbon strategy: Streamlining open coordination in the field of social protection". It is available in English only.