Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Sociale bescherming en sociale integratie

N.B. Sommige publicaties zijn alleen in het Engels, Frans en Duits beschikbaar. 

Nieuwste publicaties

19/02/2013

Social Europe - Current challenges and the way forward - Annual Report of the Social Protection Committee (2012)  (19/02/2013)

Catalog N. : KE-BG-12-001-EN-C

The present report has been prepared as part of the mandate given to the Social Protection Committee (SPC) by the Treaty on the Functioning of the European Union to monitor the social situation in the European Union and the development of social protection policies (art. 160 of TFEU). The Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion provided the necessary analysis and calculations used in the report with the extensive assistance and data provision of Eurostat. This publication will be available in printed format in English.

16/01/2013

De bestrijding van kinderarmoede via maatregelen ter bevordering van de socioculturele participatie van de cliënten van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn - België, 20-21 september 2012  (16/01/2013)

Catalog N. : KE-BF-12-001-NL-N

Inspanningen om kinderarmoede en sociale uitsluiting te bestrijden zijn een cruciale investering in de toekomst en dragen rechtstreeks bij aan de Europa 2020-strategie. Dit rapport is een samenvatting van de belangrijkste conclusies van de Peer Review over socioculturele participatie als onderdeel van de strategische aanpak van kinderarmoede (Brussel, 20-21 september 2012). De Belgische federale overheid trad op als gastland van de Peer Review en stelde een reeks maatregelen voor die personen met een laag inkomen de kans geven om deel te nemen aan socioculturele activiteiten. Daarnaast namen ook vertegenwoordigers van tien Europese landen, de Europese Commissie en stakeholders deel aan de Peer Review. Deze publicatie is beschikbaar online in het Engels, Frans, Duits en Nederlands.

11/10/2012

Pension Adequacy in the European Union 2010-2050  (11/10/2012)

Catalog N. : KE-30-12-757-EN-N

This report, jointly prepared by the European Commission and the Social Protection Committee (SPC), focuses on the adequacy dimension of pensions. It has been developed as a complement to the Ageing Report by the Economic Policy Committee (EPC) and considers pension policy objectives in the context of accelerating population ageing and the current economic crisis. Specifically, it looks at how to reconcile and optimize sustainability and adequacy concerns amongst Member States. This publication is available in electronic format in English only.

11/10/2012

Social Agenda 31 - The inclusive way out of the crisis  (11/10/2012)

Catalog N. : KE-AF-12-031-EN-C

With the European Platform against Poverty and Social Exclusion set to meet for its second annual convention in December, the special feature of Social Agenda Issue 31 focuses on social inclusion and the fight against poverty. It looks at the progress made since the Platform’s inception in 2010, citing practical examples of how EU funding and policy initiatives promote social inclusion, including that of the Roma people, the EU's largest minority. European Commission Social Policies Director, Lieve Fransen explains how social policy should be considered more in terms of front-end investment rather than back-end cost. Issue 31 also features articles on EU support for cross-border traineeships and on the agreements recently signed by the European social partners. Social Agenda is available in English, French and German.

03/07/2012

The social impact of the economic crisis and ongoing fiscal consolidation - Third report of the Social Protection Committee (2011)  (03/07/2012)

Catalog N. : KE-31-12-594-EN-C

The present report is the third update of the analysis of the social impact of the crisis that the Social Protection Committee has undertaken, as part of its treaty mandate to closely monitor the social situation in Member States. It looks into the major trends in the social situation in Europe and the concrete policy measures Member States have put in place in the past year to tackle the difficult economic situation and its social implications. This publication is available in printed format in English.

21/06/2012

Demography, active ageing and pensions - Social Europe guide - Volume 3  (21/06/2012)

Catalog N. : KE-BC-12-001-EN-C

The Social Europe guide is a bi-annual publication aimed at providing to an interested but not necessarily specialized audience a concise overview of specific areas of EU policy in the field of employment, social affairs and inclusion. It illustrates the key issues and challenges, explains policy actions and instruments at EU level and provides examples of best practices from EU Member States. It also presents views on the subject from the Council Presidency and the European Parliament. The third volume in this series gives an overview of the main demographic trends faced by Europe, such as ageing, a decrease in the working age population and declining fertility. It describes the EU's actions to promote active ageing, and explains EU policy efforts to ensure adequate, safe and sustainable pensions for the decades to come. This publication is available in printed format in English, French and German.

25/04/2012

Uw pensioenrechten als u in meer dan één Europees land gewoond of gewerkt heeft  (25/04/2012)

Catalog N. : KE-32-11-980-NL-C

Welk land zal uw pensioen uitbetalen? Hoe zal het worden berekend? Informeer naar uw pensioenrechten als u in meer dan één land van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland gewerkt heeft.

27/06/2011

The social dimension of the Europe 2020 strategy - A report of the social protection committee (2011)  (27/06/2011)

Catalog N. : KE-BA-11-001-EN-C

The Europe 2020 strategy aims to deliver high employment, productivity and social cohesion. This report of the Social Protection Committee (SPC), a policy forum for Member States and the Commission, on Europe 2020's social dimension examines actions to promote inclusion and reduce poverty. It details the current poverty and social exclusion situation in the EU and assesses related policy options for addressing these challenges. It also outlines findings of the SPC thematic work on social inclusion and protection in 2010.

26/05/2011

Second Biennial report on social services of general interest  (26/05/2011)

Catalog N. : KE-AT-11-001-EN-C

A key tool for monitoring the sector and fostering dialogue at EU level, this second Biennial Report on SSGI provides an update of the economic and employment data presented in the first Biennial Report published in July 2008 (Chapter 1). It also gives an overview of the various initiatives implemented across Europe to guarantee, improve and assess the quality of social services and focuses on the voluntary European Quality Framework developed within the Social Protection Committee, which in many ways represents the culmination of all these other initiatives (Chapter 2). Finally, Chapter 3 describes the latest developments in the debate on the application of the EU rules to SSGI. This publication is available in printed format in English only.

11/11/2010

Meer gelijkheid op het gebied van gezondheid in de Europese Unie  (11/11/2010)

Catalog N. : KE-30-10-290-NL-C

Deze brochure met als titel “Verkleining van de ongelijkheid op gezondheidsgebied in de Europese Unie” bevat recente informatie over de ongelijkheid op gezondheidsgebied tussen en binnen de lidstaten van de Europese Unie. Ze beschrijft verschillende aspecten van de ongelijkheid op gezondheidsgebied (voornamelijk de levensverwachting) en gaat op zoek naar de rol van gezondheidsdeterminanten met specifieke aandacht voor de ‘sociale gradiënt’ (de sociale dimensie die aanwezig is in vrijwel alle factoren die de gezondheidsstatus bepalen). De rol van Europese en nationale beleidslijnen in dat specifieke gebied (met inbegrip van financieringsmogelijkheden) en hun mogelijke bijdrage tot de verkleining van de ongelijkheid op gezondheidsgebied worden nader verklaard. Ten slotte worden drie casestudies belicht waaruit de positieve gevolgen blijken die werden bereikt op het vlak van gezondheid van kinderen, gezondheid van werkzoekenden en de gezondheidsstatus van etnische minderheden. Deze publicatie is beschikbaar op papier in alle officiële talen van de EU.

    Share

  • Twitter Facebook Delen op Google+