Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Aktuellt

  • 16/12/2016

    Europeiska socialfonden. Investerar i människor

    Den här broschyren beskriver hur Europeiska socialfonden (ESF) stöder människor som annars kanske inte får möjlighet att utbilda sig, skaffa sig kvalifikationer och få bra jobb. Tack vare sin storlek och sitt stora tillämpningsområde har fonden stort inflytande på arbetsmarknaden och samhället i stort. I en del länder kommer omkring 90 procent av de faktiska omkostnaderna för arbetsmarknadsåtgärder från ESF. Fonden är EU:s främsta verktyg för att klara sina mål att öka sysselsättningen, minska fattigdomen och förbättra utbildningsgraden i hela unionen. I den här skriften får du veta hur ESF fungerar; här presenteras de resultat som uppnåtts hittills under finansieringsperioden 2007–2013, och här finns några verkliga exempel på hur fonden har hjälpt några av de miljontals människor som får stöd varje år.

Inga träffar