Navigačný riadok

Súvisiace publikácie

 • 14/06/2017

  Bottleneck occupations 2016

  'Bottleneck vacancies’ refers to vacancies for occupations which are considered to be in short supply. They are found not only in high-skilled occupations, such as IT, scientific, engineering or medical professionals, but also in skilled and low-skilled manual occupations. The first mainly arise from skills deficits, but the latter are more due to recruitment and retention problems related to working conditions and pay. The study compares shortage and surplus occupations, based on data from the Public Employment Services of the EU, Norway and Iceland, and the Labour Force Survey.

   

 • 07/06/2017

  Európska príručka v oblasti predchádzania rizikám na malých rybárskych plavidlách

  Tieto pokyny sú určené na predchádzanie nebezpečenstvu, ktorému môžu čeliť malé rybárske plavidlá a osoby, ktoré na nich pracujú, s cieľom umožniť plavidlám a ich posádkam, aby sa z plavieb vracali bez ujmy a v zdraví. Vzhľadom na to, že tieto plavidlá predstavujú približne 80 % celej rybárskej flotily EÚ a že počet smrteľných úrazov, zranených osôb a stratených plavidiel presahuje únosnú mieru, majú tieto pokyny rozhodujúci význam pri predchádzaní nebezpečenstvu a ochrane širších rybárskych komunít. Pokyny obsahujú rôzne moduly, ktoré sa zameriavajú na kľúčové oblasti, najmä na plavidlo, posádku, rybolovné činnosti, skutočné prípady, posúdenie rizík a ďalšie informácie, ako napr. nadnášacie prostriedky, stabilita, prvá pomoc, pracovné vybavenie a nácviky núdzových situácií. Vďaka glosáru s ilustráciami, fotografiami a grafmi, ktoré slúžia na zdôraznenie dôležitých bodov, je používanie týchto pokynov veľmi jednoduché.

  Táto publikácia je dostupná v tlačenej aj elektronickej verzii vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

 • 23/05/2017

  What’s in it for me? - EU action on employment, social affairs and inclusion

  EU action in employment, social affairs and inclusion touches all citizens in their everyday lives: helping new entrepreneurs, supporting young people to find a job, making sure you enjoy free emergency healthcare while abroad, and much more. Read how Nina, Tomasz, Jeanne and Daniel benefited from EU support and see which opportunities are open to you.

   

  This publication will be available in all EU languages in print and online

 • 18/05/2017

  Boosting social enterprise development - Good practice compendium

  Social enterprises are long-standing agents of inclusive growth and democratisation of the economic and social spheres, and they have proved resilient to economic adversity all the while addressing socio-economic challenges in innovative ways, re-integrating people back to the labour market, and contributing to overall social cohesion. This compendium derives policy lessons for boosting social enterprises from the analysis of 20 initiatives in several EU member-countries, covering a range of policy areas from legal frameworks, finance, market access, and support structures, to education and skills.

  This publication is only available in electronic format in English. German and French versions will follow.

 • 05/05/2017

  Working Paper 1/2017 - Labour market performance of refugees in the EU

  This paper analyses the individual and socio-demographic factors behind the low employment rate of refugees compared to individuals born in the EU but also compared to other migrants. It complements the 2016 Employment and Social Developments Review where a chapter was dedicated to the labour market and social integration of refugees in the EU.