Navigācijas ceļš

Aktuāli

  • 16/12/2016

    Eiropas Sociālais fonds — ieguldīšana cilvēkos

    Šajā brošūrā ir aprakstīts, kā Eiropas Sociālais fonds (ESF) atbalsta cilvēkus, kuriem citādi nebūtu iespējas apmeklēt mācības, iegūt kvalifikācijas un labu darbu. Ņemot vērā fonda lielumu un darbības mērogu, tam ir būtiska ietekme uz darba tirgu un sabiedrību kopumā. Dažās valstīs aptuveni 90 % faktisko izdevumu darba tirgus pasākumiem nāk no ESF. Fonds ir ES galvenais instruments, lai sasniegtu tās mērķus, proti, palielināt nodarbinātību, samazināt nabadzību un uzlabot sekmes izglītībā visā ES.

    Šajā publikācijā ir izskaidrots, kā ESF darbojas, parādīti 2007.–2013. gada finansēšanas perioda rezultāti un sniegti praktiski piemēri tam, kā fonds ir palīdzējis miljoniem cilvēku ik gadu.

Nav neviena rezultāta