Naršymo kelias

Aktualijos

  • 16/12/2016

    Europos socialinis fondas – investicijos į žmones

    Šioje brošiūroje aprašoma, kaip ESF projektais remiami žmonės, kurie kitaip neturėtų galimybės dalyvauti mokymuose, įgyti kvalifikaciją ir gauti gerą darbą. Dėl savo dydžio ir apimties fondas turi didelę įtaką darbo rinkai ir visuomenei apskritai. Kai kuriose šalyse ESF padengia apie 90 proc. faktinių išlaidų darbo rinkos priemonėms. Fondas yra pagrindinė ES priemonė, kuria siekiama užimtumo didinimo, skurdo mažinimo ir mokymosi rezultatų gerinimo Sąjungoje tikslų.

    Leidinyje paaiškinama, kaip ESF veikia, pristatomi 2007–2013 m. finansavimo laikotarpiu pasiekti rezultatai ir pateikiama realaus gyvenimo pavyzdžių, kaip fondas padėjo keliems žmonėms iš milijonų, kuriems jis kasmet teikia paramą.

Dokumentų nerasta