Navigacijski put

Aktualno

  • 16/12/2016

    Europski socijalni fond – Ulaganje u ljude

    U ovoj se brošuri opisuje način na koji Europski socijalni fond (ESF) podupire ljude koji inače možda ne bi dobili priliku za osposobljavanje, stjecanje kvalifikacija ili dobivanje kvalitetnih poslova. Zbog svoje veličine i područja primjene, Fond ima veliki utjecaj na tržište rada i društvo u cjelini. U nekim zemljama otprilike 90 % stvarnih izdataka za mjere tržišta rada dolazi iz ESF-a. Fond je glavni alat EU-a za ispunjavanje ciljeva za povećanje zaposlenosti, smanjenje siromaštva i poboljšanje obrazovanja diljem Unije.

    U publikaciji se objašnjava kako djeluje ESF, predstavljeni su rezultati dobiveni iz programskog razdoblja 2007. – 2013. te neki primjeri iz stvarnog života o tome kako je pomogao milijunima ljudi kojima svake godine daje potporu.

Nisu pronađeni rezultati