Διαδρομή πλοήγησης

Kατάλογος εκδόσεων

Αναζήτηση στον κατάλογο

image

Πληκτρολογήστε μια λέξη, ή συγκεκριμένη φράση ή αριθμό καταλόγου, π.χ.: διακρίσεις
Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Απασχόλησης
KE-30-08-436-FR-D

Ορισμένες εκδόσεις μπορεί να είναι διαθέσιμες μόνον στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά.

Τελευταίες προσθήκες

20/12/2016

Labour market policy - Expenditure and participants - Data 2013  (20/12/2016)

Catalog N. :KE-DO-16-02-EN-N

Labour market policies are financial and practical policies that can help people in disadvantaged groups in the labour market move from inactivity and unemployment into employment or find better fitting jobs. They are varied and include job searching mechanisms, activation interventions and income supports (unemployment benefits). A set of these policies are grouped together as "measures" or activation policies and include training, employment incentives, supported employment and rehabilitation, direct job creation, start-up incentives. The publication provides data on expenditure and participants in the different types of LMP intervention in 29 countries (EU Member States plus Norway) as well as related indicators that are used for monitoring the Employment Guidelines.

20/12/2016

Labour market policy - Expenditure and participants - Data 2014  (20/12/2016)

Catalog N. :KE-DO-16-003-EN-N

Labour market policies are financial and practical policies that can help people in disadvantaged groups in the labour market move from inactivity and unemployment into employment or find better fitting jobs. They are varied and include job searching mechanisms, activation interventions and income supports (unemployment benefits). A set of these policies are grouped together as "measures" or activation policies and include training, employment incentives, supported employment and rehabilitation, direct job creation, start-up incentives. The publication provides data on expenditure and participants in the different types of LMP intervention in 29 countries (EU Member States plus Norway) as well as related indicators that are used for monitoring the Employment Guidelines.

20/12/2016

Προς πιο αποτελεσματικές πολιτικές εκπαίδευσης ενηλίκων  (20/12/2016)

Catalog N. :KE-02-16-849-EL-N

Προκειμένου να υπάρξει ανάπτυξη σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο, όλοι, συμπεριλαμβανομένων των ενηλίκων, χρειαζόμαστε μεγάλο εύρος γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και την ευκαιρία να τις εξελίσσουμε συνεχώς σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Ο στόχος του ευρωπαϊκού θεματολογίου για την εκπαίδευση των ενηλίκων αποσκοπεί στην ενθάρρυνση περισσότερων ενηλίκων να επιστρέψουν στην εκπαίδευση. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, η ΕΕ και τα κράτη μέλη έχουν υιοθετήσει πολλές και διάφορες στρατηγικές, εργαλεία και πρωτοβουλίες πολιτικών με στόχο τη βελτίωση της διαθεσιμότητας και της συνολικής ποιότητας, ποσότητας και προσβασιμότητας των ευκαιριών της εκπαίδευσης ενηλίκων.

16/12/2016

Comparative Analysis of the Australian Qualifications Framework and the European Qualifications Framework for Lifelong Learning: Joint Technical Report  (16/12/2016)

Catalog N. :KE-06-16-305-EN-N

This report presents the findings of the joint Australia/Europe working group on a comparative analysis of the Australian Qualifications Framework (AQF) and the European Qualifications Framework (EQF). The purpose of this report is to analyse and document the technical and conceptual characteristics of the EQF and the AQF in their operational contexts, and systematically identify key elements of their comparability, similarities and differences.

16/12/2016

The European Social Fund - Investing in people  (16/12/2016)

Catalog N. :KE-04-16-807-EN-N

This brochure describes how the European Social Fund (ESF) supports people who may otherwise not get the opportunity to attend training, obtain qualifications and get good jobs. Due to its size and scope, the Fund has a big influence on the labour market and society at large. In some countries, around 90% of the actual expenditure for labour market measures comes from the ESF. The Fund is the EU’s main tool for meeting its targets for increasing employment, reducing poverty and improving educational achievement across the Union. The publication explains how the ESF works, and presents results obtained so far from the 2007-2013 funding period and some true-life examples of how it has helped some of the millions of people it supports every year.

14/12/2016

Fund for European Aid to the Most Deprived (FEAD) - Edition 2016 - Poster  (14/12/2016)

Catalog N. :KE-06-16-177-EN-N

The Fund for European Aid to the Most Deprived (FEAD) offers assistance to some of the most vulnerable persons in the EU – every year, it helps over 10 million people. The assistance may take the form of food, clothing and other essentials, accompanied by advice, counselling or other help to re-integrate into society. The FEAD may also finance stand-alone social inclusion activities for the most deprived persons, which are designed to strengthen people’s skills and capacities so that they can overcome difficulties or discrimination they face in everyday life.

06/12/2016

Reducing deprivation, supporting inclusion: FEAD case studies  (06/12/2016)

Catalog N. :KE-05-16-038-EN-N

This catalogue presents 28 case studies of Fund for European Aid to the Most Deprived (FEAD) implementation across the European Union and encompasses a range of initiatives related to the organisation of food and material assistance schemes, accompanying measures and social inclusion initiatives as well as the manner in which FEAD initiatives can potentially complement other EU-funded (e.g. ESF) programmes.

The catalogue is one of several outputs deriving from knowledge-sharing activities of the FEAD Network in 2016. This community of practice has been established by the European Commission to allow all stakeholders and partner organisations to share tools, ideas and resources that can help with the delivery of FEAD-funded initiatives.

02/12/2016

Simplified Cost Options in the European Social Fund - Promoting simplification and result-orientation  (02/12/2016)

Catalog N. :KE-06-16-270-EN-N

Simplified Cost Options (SCOs) change how we reimburse expenditure under ESF projects. Rather than paying on the basis of real costs backed up with invoices and receipts, we pay on the basis of pre-defined standard scales of unit costs, flat rate or lump sum payments. SCOs are proven to reduce the error rate for the programme and also to reduce the administrative burden for Member States and beneficiaries. They can also help put a greater focus on the outputs and results achieved.

This report reviews the current and planned take-up of SCOs. It summarises outcomes for the 2007-2013 period and the regulatory improvements on SCOs for the 2014-2020 period. It presents an overview of the planned implementation of SCOs during the current programming period, and the benefits that national authorities derive from them. Finally, it looks at what else needs to be done to increase the use of SCOs. The results represent the most comprehensive estimate available of the use of the SCOs in the ESF.

28/11/2016

Working paper 2/2016 - The coverage rate of income support measures in the EU: measurement and challenges  (28/11/2016)

Catalog N. :KE-EW-16-002-EN-N

Coverage, or the capacity to reach persons in need, is an important element of the effectiveness of social protection schemes. This paper deals with the measurement of coverage rates for income support schemes aimed at replacing the lack of primary income for the working age population, focusing on unemployment benefits and minimum income support.

25/11/2016

The EU Youth Employment Initiative - Investing in young people  (25/11/2016)

Catalog N. :KE-06-16-229-EN-N

This brochure describes how the Youth Employment Initiative (YEI) supports measures aiming to reduce youth unemployment in the worst affected areas of the EU. It explains the relationship between the YEI and Youth Guarantee schemes, shows how the YEI complements other EU funding instruments such as the European Social Fund (ESF) and highlights the YEI’s achievements so far. The brochure also showcases a selection of the varied projects that are benefiting from YEI funding. Including personal experiences from both project organisers and the young people that took part, these stories demonstrate how YEI support is having a direct and positive impact on the lives of young Europeans across the EU.