Cesta

Téma

  • 16/12/2016

    Evropský sociální fond – investice do lidí

    Tato brožura popisuje, jak Evropský sociální fond (ESF) podporuje osoby, které by možná jinak nedostaly příležitost absolvovat odbornou přípravu, získat kvalifikaci a dostat dobré pracovní místo. Díky své velikosti a rozsahu má fond velký vliv na trh práce a společnost jako celek. V některých zemích pochází z ESF zhruba 90 % skutečných výdajů na opatření trhu práce. Fond je hlavním nástrojem EU k plnění jejích cílů pro zvýšení zaměstnanosti, snížení chudoby a zlepšení vzdělávacích úspěchů napříč Unií.

    Publikace vysvětluje, jak ESF funguje, a prezentuje dosud dosažené výsledky z finančního období 2007–2013 a některé příklady z reálného života o tom, jak pomohl několika milionům lidí, které každoročně podporuje.

Nebyly nalezeny žádné výsledky