Навигационна пътека

Свързани публикации

 • 14/06/2017

  Bottleneck occupations 2016

  'Bottleneck vacancies’ refers to vacancies for occupations which are considered to be in short supply. They are found not only in high-skilled occupations, such as IT, scientific, engineering or medical professionals, but also in skilled and low-skilled manual occupations. The first mainly arise from skills deficits, but the latter are more due to recruitment and retention problems related to working conditions and pay. The study compares shortage and surplus occupations, based on data from the Public Employment Services of the EU, Norway and Iceland, and the Labour Force Survey.

   

 • 07/06/2017

  Социална Европа Европейско ръководство за предотвратяване на риска при малки риболовни кораби

  Настоящото ръководство е предназначено за предотвратяване на риска при малки риболовни кораби и за работещите на тях, така че както плавателните съдове, така и техните екипажи да се завръщат невредими след дадено пътуване. Като се има предвид, че тези плавателни съдове представляват около 80 % от целия риболовен флот на ЕС и че смъртните случаи, нараняванията и загубите на плавателни съдове са на неприемливи равнища, настоящото ръководство е от решаващо значение за предотвратяването на рисковете и за защитата на по-широката риболовна общност. Различните модули в ръководството се акцентират върху ключовите области, по-конкретно плавателния съд, екипажа, риболовните операции, реални случаи, оценка на риска и допълнителна информация, като например предпазни средства за плаване, стабилност, първа помощ, работно оборудване и тренировки за действие в извънредни ситуации. Речникът, наред с илюстрациите, снимките и графиките, служат за подчертаване на важните точки в ръководството, което го прави изключително лесно за ползване. Настоящата публикация е достъпна на хартиен носител и в електронен формат на всички официални езици в ЕС.

 • 23/05/2017

  Какво има там за мен? - Дейност на ЕС по заетостта, социалните въпроси и включването

  Действията на ЕС в областта на заетостта, социалните въпроси и приобщаването засягат всички граждани в тяхното ежедневие – помагат на новите предприемачи, подкрепят младите хора в търсенето на работа, гарантират безплатна спешна медицинска помощ в чужбина и още много. Прочетете как Нина, Томаш, Жан и Даниел се възползваха от подкрепата на ЕС и вижте какви възможности има за вас.

 • 18/05/2017

  Boosting social enterprise development - Good practice compendium

  Social enterprises are long-standing agents of inclusive growth and democratisation of the economic and social spheres, and they have proved resilient to economic adversity all the while addressing socio-economic challenges in innovative ways, re-integrating people back to the labour market, and contributing to overall social cohesion. This compendium derives policy lessons for boosting social enterprises from the analysis of 20 initiatives in several EU member-countries, covering a range of policy areas from legal frameworks, finance, market access, and support structures, to education and skills.

  This publication is only available in electronic format in English. German and French versions will follow.

 • 05/05/2017

  Working Paper 1/2017 - Labour market performance of refugees in the EU

  This paper analyses the individual and socio-demographic factors behind the low employment rate of refugees compared to individuals born in the EU but also compared to other migrants. It complements the 2016 Employment and Social Developments Review where a chapter was dedicated to the labour market and social integration of refugees in the EU.