Διαδρομή πλοήγησης

Κοινωνικός διάλογος

Ορισμένες εκδόσεις μπορεί να είναι διαθέσιμες μόνον στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά.

Τελευταίες προσθήκες

14/02/2012

Social Europe guide - Volume 2 - Social Dialogue  (14/02/2012)

Catalog N. :KE-BC-11-002-EN-C

The Social Europe guide is a bi-annual publication aimed at providing an interested but not necessarily specialised audience with a concise overview of specific areas of EU policy in the field of employment, social affairs and inclusion. It illustrates the key issues and challenges,, explains policy actions and instruments at EU level and provides examples of best practices from EU Member States. It also presents views on the subject from the Council Presidency and the European Parliament. The second volume in this series describes the history, workings and accomplishments of social dialogue at EU level. Negotiations, consultations and exchanges of information among organisations representing employers and workers (the social partners) and public authorities are an essential element of the European social model and play a key role in defining and implementing EU economic, employment and social policy as well as sectoral policies. The volume also looks at how social dialogue has evolved at the level of individual Member States in response to the economic crisis. The guide is available in printed format in English, French and German.

14/11/2011

Consulting European social partners: Understanding how it works  (14/11/2011)

Catalog N. :KE-32-11-943-EN-C

Social partners play a vital role in shaping European social policy and the European Commission consults them extensively. This brochure gives an overview of the social partners’ contribution to EU integration before setting out how this consultation works. It looks at consultations related to legislative proposals and those aimed at supporting EU policies. In addition, it addresses the topic of Impact Assessment. Lists of publications, websites and social partner organisations are also provided. The brochure is available in English, French and German.

31/05/2011

Εργασιακές σχέσεις στην Ευρώπη του 2010 - Συνοπτική περίληψη  (31/05/2011)

Catalog N. :KE-AV-10-001-EL-N

Η έκθεση 2010 για τις Εργασιακές Σχέσεις στην Ευρώπη εξετάζει τις εξελίξεις στις σχέσεις μεταξύ εργαζομένων, εργοδοτών και των αντίστοιχων εκπροσώπων τους κατά την περίοδο 2008-2010. Η συνοπτική περίληψη της έκθεσης παρουσιάζει μια ανασκόπηση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης και του ρόλου των κοινωνικών εταίρων στην αντιμετώπισή της. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στα επτά κεφάλαια της έκθεσης. Τα παραπάνω κεφάλαια αναφέρονται στις τάσεις που επικρατούν στις εργασιακές σχέσεις στην Ευρώπη, στις απόψεις και τις αντιδράσεις των κοινωνικών εταίρων απέναντι στην κρίση, στην ελαστικοποίηση μισθών και στον κατώτατο μισθό, στις εργασιακές σχέσεις και στη μετάβαση σε οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και τις εξελίξεις σχετικά με τον κοινωνικό διάλογο στην ΕΕ και την ευρωπαϊκή νομοθεσία κατά την περίοδο 2008-10. Η σύνοψη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, ενώ η πλήρης έκθεση είναι διαθέσιμη στα αγγλικά σε έντυπη μορφή (ISBN 978-92-79-17861-0).

03/03/2011

Industrial Relations in Europe 2010  (03/03/2011)

Catalog N. :KE-AS-10-001-EN-C

The economic crisis presented considerable challenges to industrial relations across the EU. This report reviews trends and developments in the relationships between workers, employers, their respective representatives and public authorities during 2008-10. It begins with an overview of the main characteristics of industrial relations institutions before analysing the strategies and perspectives of social partners and social dialogue developments in the face of the crisis. The report then examines wage bargaining, wage flexibility and minimum wages as well as the implications for industrial relations of the transition to a low-carbon economy. Finally, the report gives an overview of EU-level social dialogue and legislative developments. This publication is available in printed format in English only. The Executive Summary will soon be available online in 23 language versions.

All the graphs and tables included in this report can be downloaded both in gif and excel format by accessing the individual chapters here.

28/09/2010

European Sectoral Social Dialogue – recent developments - 2010 edition  (28/09/2010)

Catalog N. :KE-30-09-236-EN-C

European Social Dialogue is one of the key elements of the European Social Model. European Sectoral Social Dialogue is the essential means by which the sectoral social partners contribute to the definition of European social standards. It is dynamic and keeps attracting new sectors: today 40 sectoral social dialogue committees work to the benefit of some 145 million workers , i.e. more than three quarters of the EU's workforce, and more than 6 million undertakings. This review presents recent developments in the work of the European sectoral social dialogue committees, highlighting their advances in areas such as skills, training and lifelong learning; working conditions; health and safety at the workplace; anticipation of change and restructuring; equal opportunities; corporate social responsibility and sustainable development. It contains detailed notes for each sector, describing its employment and industry characteristics; key challenges; and representative social partners; as well as the work programme and main outcomes of the respective sectoral social dialogue committee. This publication will be available in printed format in English, French and German.

30/09/2009

New rules for European works councils  (30/09/2009)

Catalog N. :KE-31-09-123-EN-D

European Works Councils have a renewed legal framework, aimed at favouring their creation and at better informing and consulting employees, especially in times of restructuring. This leaflet provides an insight into the changes introduced by the new legislation for the establishment and operation of European Works Councils. It is available in English, French and German.

31/03/2009

Industrial relations in Europe 2008  (31/03/2009)

Catalog N. :KE-AS-08-001-EN-C

This report – the fifth edition in a well-established series – aims to increase the visibility of European social dialogue, describe and raise awareness of developments in European industrial relations, and initiate related discussion through its analytical chapters. The 2008 report addresses the main trends in industrial relations in the European Union, European social dialogue and EU labour law as well as the contribution of quality industrial relations to the Lisbon Strategy and wage setting and minimum wages in the European Monetary Union. The report is available in English both in printed form and on CD-Rom.

31/03/2009

Εργασιακές σχέσεις στην Ευρώπη του 2008  (31/03/2009)

Catalog N. :KE-AV-08-001-EL-N

Η πλήρης έκθεση διατίθεται σε έντυπη έκδοση στα αγγλικά . Αυτή η περίληψη δατίθεται ηλεκτρονικά σε όλες τις άλλες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

23/12/2008

Introducing European social dialogue  (23/12/2008)

Catalog N. :KE-81-08-426-EN-D

This leaflet explains in a clear way what European social dialogue is, how it works and who are the social partners. In addition, it highlights how citizens benefit and future developments and challenges. Providing an initial introduction to the topic and using visual elements for clarity, it also points the reader to sources of further information. It is targeted at the general public with a basic understanding of EU affairs. It is available in English, French and German.

10/01/2007

Industrial Relations in Europe 2006  (10/01/2007)

Catalog N. :KE-AS-06-001-EN-C; ISBN 92-79-02552-0; ISSN 1680-3515

The 2006 version of the bi-annual report outlines industrial relations trends at the national level (social partners as membership organisations, the interaction between collective bargaining and labour law, workplace representation) and at European level (European Social Dialogue, European labour law). Finally, it discusses trends at the labour market and the contribution of social dialogue to economic performance. The report is available only in English. Other language versions of the executive summary will follow.