Navigačný riadok

Práca v inej krajine EÚ

 • 02/08/2013

  STE PRIPRAVENÍ SPRAVIT PRVÝ KROK? Co potrebujete vediet o živote a práci v zahranicí – a ešte ovela viac

  Táto brožúra je urcená pre každého, kto uvažuje o prestahovaní sa a živote a práci v zahranicí – alebo o dennom dochádzaní za prácou do susednej krajiny ako cezhranicný pracovník. Obsahuje tipy ako hladat a uchádzat sa o prácu v jednotlivých clenských štátoch Európskej únie a na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku a vo Švajciarsku. Všetky tieto krajiny sa dohodli, že budú vzájomne umožnovat svojim obcanom cestovat a pracovat v ktorejkolvek z ostatných krajín. Táto publikácia je k dispozícii v tlacenej podobe a v elektronickej podobe vo všetkých úradných jazykoch EÚ, ako aj v islandskom a nórskom jazyku.

 • 02/08/2013

  READY TO MAKE THE MOVE? What you need to know about living and working abroad – and so much more. Update

  This booklet is designed for anyone who is thinking of moving to live and work abroad – or else commuting daily to work in a neighbouring country, as a cross-border worker. It includes tips on looking for and applying for work in each European Union Member State, plus Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland. All these countries have an agreement to allow each other's citizens to travel and work in any of the other countries. This publication is available in printed format and as eBook in all EU official languages as well as in Icelandic and Norwegian.

  To see other languages, clic here

 • 30/07/2013

  Social Agenda 34 - Free movement of EU workers

  Social Agenda No 34 features the European Commission’s recent proposal to concretely help EU workers who want to move, or already have moved, within the European Single Market. Although the EU legislation on the freedom of movement of workers dates back to 1968, the right to equal treatment with the workers of the host country (i.e. non-discrimination on the grounds of nationality) is still not familiar to many, including among national and local civil servants. Social Agenda also looks from an employment and social affairs angle at the EU budgetary framework leading up to 2020, the need for common European indicators to improve cohesion policy and the 2013 European Semester. And it explains why "Social Europe" is one of the European Commission's most popular social media platforms. Social Agenda is available in printed format in English, French and German.

 • 24/07/2013

  Nábor zamestnancov v Európe - príručka pre zamestnávateľov

  Asi 3 % Európanov žije a pracuje v inom členskom štáte, než je krajina ich pôvodu. Na pracovisko prinášajú rôzne zručnosti a nový pohľad – a zamestnávateľom dávajú príležitosť vybrať zo širšej skupiny uchádzačov tých najvhodnejších zamestnancov. Táto príručka vám predstaví možnosti naboru zamestnancov zo zahraničia a prevedie vás potrebnými krokmi. Táto publikácia je dostupná v tlačenom formáte vo všetkých úradných jazykoch EÚ, v islandčine a nórčine.

 • 24/07/2013

  Hľadanie zamestnania v Európe - príručka pre uchádzačov o zamestnanie

  Život a práca v zahraničí sú atraktívnou možnosťou pre Európanov všetkých vekových skupín. Čoraz viac ľudí si skutočne uvedomuje výhody získavania pracovných skúseností v innej európskej krajine. Napriek tomu stále len 3 % Európanov žije a pracuje v inom členskom štáte, ako je ich krajina pôvodu. Pritom práca v zahraničí, aj keď len na krátky čas, vám môže pomôcť výrazne zvýšiť úroveň zručností a zvýšiť vyhliadky na získanie lepšej práce vo vlastnej krajine. Táto príručka vám predstaví možnosti nájsť prácu v zahraničí a prevedie vás potrebnými krokmi. Táto publikácia je dostupná v tlačenom formáte vo všetkých úradných jazykoch EÚ, v islandčine a nórčine.