Navigačný riadok

Práca v inej krajine EÚ

 • 03/02/2017

  Tvoje prvé pracovné miesto EURES - Cielený program mobility - Vydanie 2017

  Tvoje prvé pracovné miesto EURES je iniciatíva, ktorú financuje EÚ s cieľom: pomôcť mladým Európanom nájsť si prácu, stáž alebo odbornú učňovskú prax v inej krajine EÚ, EZVO/EHP, pomôcť zabezpečiť malým a stredným podnikom aj iným zamestnávateľom prístup k širšej základni talentov. V praktickej príručke sa píše: aké sú požiadavky oprávnenosti a ako sa prihlásiť, ako získať podporu orientovanú na prácu a finančnú podporu, kde možno nájsť ďalšie informácie. Začnite si hľadať svoje prvé pracovné miesto EURES už dnes!

 • 27/07/2016

  EURES European (online) Job Days - Broadening work horizons

  If you are unemployed, looking for a new challenge or can’t find the skills you need for your company the European Job Days could be for you. Onsite or online, these Europe-wide recruitment fairs match jobseekers with employers in other European countries. Get to know more about the European (online) Job Days platform and read about jobseekers and employers success stories created thanks to the EURES network and the European (online) Job Days platform.

 • 02/08/2013

  READY TO MAKE THE MOVE? What you need to know about living and working abroad – and so much more. Update

  This booklet is designed for anyone who is thinking of moving to live and work abroad – or else commuting daily to work in a neighbouring country, as a cross-border worker. It includes tips on looking for and applying for work in each European Union Member State, plus Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland. All these countries have an agreement to allow each other's citizens to travel and work in any of the other countries. This publication is available in printed format and as eBook in all EU official languages as well as in Icelandic and Norwegian.

  To see other languages, clic here

 • 02/08/2013

  STE PRIPRAVENÍ SPRAVIT PRVÝ KROK? Co potrebujete vediet o živote a práci v zahranicí – a ešte ovela viac

  Táto brožúra je urcená pre každého, kto uvažuje o prestahovaní sa a živote a práci v zahranicí – alebo o dennom dochádzaní za prácou do susednej krajiny ako cezhranicný pracovník. Obsahuje tipy ako hladat a uchádzat sa o prácu v jednotlivých clenských štátoch Európskej únie a na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku a vo Švajciarsku. Všetky tieto krajiny sa dohodli, že budú vzájomne umožnovat svojim obcanom cestovat a pracovat v ktorejkolvek z ostatných krajín. Táto publikácia je k dispozícii v tlacenej podobe a v elektronickej podobe vo všetkých úradných jazykoch EÚ, ako aj v islandskom a nórskom jazyku.