Cale de navigare

Munca într-un alt stat UE

 • 03/02/2017

  Primul tău loc de muncă EURES – Program specific de mobilitate – Ediția 2017

  „Primul tău loc de muncă EURES” este o inițiativă finanțată de UE pentru a ajuta : tinerii europeni să găsească un loc de muncă, un stagiu sau o ucenicie într-o altă țară din UE sau din AELS/SEE; IMM-urile și alți angajatori să aibă acces la o bază de date mai extinsă de talente. Un ghid practic care cuprinde: cerințele de eligibilitate și cum se poate participa; indicații privind obținerea de sprijin profesional și financiar; sugestii de informare suplimentară. Începe să cauți acum „Primul tău loc de muncă EURES”!

 • 27/07/2016

  EURES European (online) Job Days - Broadening work horizons

  If you are unemployed, looking for a new challenge or can’t find the skills you need for your company the European Job Days could be for you. Onsite or online, these Europe-wide recruitment fairs match jobseekers with employers in other European countries. Get to know more about the European (online) Job Days platform and read about jobseekers and employers success stories created thanks to the EURES network and the European (online) Job Days platform.

 • 02/08/2013

  READY TO MAKE THE MOVE? What you need to know about living and working abroad – and so much more. Update

  This booklet is designed for anyone who is thinking of moving to live and work abroad – or else commuting daily to work in a neighbouring country, as a cross-border worker. It includes tips on looking for and applying for work in each European Union Member State, plus Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland. All these countries have an agreement to allow each other's citizens to travel and work in any of the other countries. This publication is available in printed format and as eBook in all EU official languages as well as in Icelandic and Norwegian.

  To see other languages, clic here

 • 02/08/2013

  SUNTEI PREGATIT SA FACEI SCHIMBAREA? Informaii utile privind condiiile de viaa i de munca în strainatate – i multe altele

  Aceasta bro_ura este destinata tuturor celor care se gândesc sa se mute, sa traiasca _i sa munceasca în strainatate – sau sa faca naveta zilnic pentru a lucra într-o _ara învecinata, ca lucrator frontalier. Bro_ura cuprinde sfaturi privind solicitarea unui loc de munca în fiecare dintre statele membre ale Uniunii Europene, precum _i Islanda, Liechtenstein, Norvegia _i Elve_ia. Toate aceste _ari au semnat un acord prin care li se permite ceta_enilor lor sa calatoreasca _i sa munceasca în oricare dintre celelalte _ari. Aceasta publica_ie este disponibila în versiune tiparita în toate limbile oficiale ale UE, precum _i în limbile islandeza _i norvegiana.