Mur fil-path tan-navigazzjoni, billi taqbeż is-site tools u s-selettur tal-lingwa

Taħdem f'pajjiż ieħor tal-UE

 • 03/02/2017

  L-ewwel Xogħol EURES tiegħek - Skema ta’ mobilità mmirata - Edizzjoni tal-2017

  L-Ewwel Xogħol EURES Tiegħek hija inizjattiva ffinanzjata biex tgħin: lil Ewropej żgħażagħ isibu xogħol, traineeship jew apprendistat f’pajjiż ieħor tal-UE, lil SMEs u lil impjegaturi oħrajn jaċċessaw ġabra usa’ ta’ talent. Gwida prattika li tkopri: rekwiżiti ta’ eleġibbiltà u kif tapplika, kif tista’ tikseb appoġġ orjentat lejn l-impjieg u finanzjarju, minn fejn tista’ ssib aktar informazzjoni. Ibda fittex l-Ewwel Xogħol EURES Tiegħek illum!

 • 27/07/2016

  EURES European (online) Job Days - Broadening work horizons

  If you are unemployed, looking for a new challenge or can’t find the skills you need for your company the European Job Days could be for you. Onsite or online, these Europe-wide recruitment fairs match jobseekers with employers in other European countries. Get to know more about the European (online) Job Days platform and read about jobseekers and employers success stories created thanks to the EURES network and the European (online) Job Days platform.

 • 02/08/2013

  READY TO MAKE THE MOVE? What you need to know about living and working abroad – and so much more. Update

  This booklet is designed for anyone who is thinking of moving to live and work abroad – or else commuting daily to work in a neighbouring country, as a cross-border worker. It includes tips on looking for and applying for work in each European Union Member State, plus Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland. All these countries have an agreement to allow each other's citizens to travel and work in any of the other countries. This publication is available in printed format and as eBook in all EU official languages as well as in Icelandic and Norwegian.

  To see other languages, clic here

 • 02/08/2013

  HEJJEJT RUEK BIEX TICCAQLAQ? X’gandek bzonn tkun taf dwar il-ajja u x-xogol barra pajjizek — u ferm aktar

  Dan il-ktejjeb tfassal g_al kull min qed ja_seb li jiccaqlaq biex jg_ix u ja_dem barra pajjizu — jew inkella xi _add li jivvjagga kuljum g_ax-xog_ol f’pajjiz gar, b_ala _addiem transfruntier. Jinkludi ideat dwar it-tiftix u l-applikazzjoni g_al xog_ol f’kull Stat Membru tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll l-Islanda, il-Liechtenstein, in-Norvegja u l-Isvizzera. Dawn il-pajjizi kollha g_andhom ftehim biex i_allu lic-cittadini ta’ xulxin jivvjaggaw u ja_dmu fi kwalunkwe wie_ed mill-pajjizi l-o_rajn. Din il-pubblikazzjoni hija disponibbli f’format stampat u b_ala Ktieb elettroniku bil-lingwi ufficjali kollha tal-UE kif ukoll bl-Islandiz u n-Norvegiz.