Naršymo kelias

Darbas kitoje ES šalyje

 • 03/02/2017

  Tavo pirmasis EURES darbas - Tikslinė judumo programa - 2017 m. leidimas

  „Tavo pirmasis EURES darbas“ – ES finansuojama iniciatyva, kuri: padeda jauniems europiečiams susirasti darbą, mokomąją arba gamybinę praktiką kitoje ES ELPA/EE šalyje, MVĮ ir kitiems darbdaviams padidina gabių darbuotojų pasirinkimą. Praktinis vadovas apima: tinkamumo reikalavimus ir kaip pateikti prašymą, kaip gauti su darbu susijusią bei finansinę paramą, kur rasti daugiau informacijos. Pradėk ieškoti savo pirmojo EURES darbo jau šiandien!

 • 27/07/2016

  EURES European (online) Job Days - Broadening work horizons

  If you are unemployed, looking for a new challenge or can’t find the skills you need for your company the European Job Days could be for you. Onsite or online, these Europe-wide recruitment fairs match jobseekers with employers in other European countries. Get to know more about the European (online) Job Days platform and read about jobseekers and employers success stories created thanks to the EURES network and the European (online) Job Days platform.

 • 02/08/2013

  READY TO MAKE THE MOVE? What you need to know about living and working abroad – and so much more. Update

  This booklet is designed for anyone who is thinking of moving to live and work abroad – or else commuting daily to work in a neighbouring country, as a cross-border worker. It includes tips on looking for and applying for work in each European Union Member State, plus Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland. All these countries have an agreement to allow each other's citizens to travel and work in any of the other countries. This publication is available in printed format and as eBook in all EU official languages as well as in Icelandic and Norwegian.

  To see other languages, clic here

 • 02/08/2013

  PASIRENGE VYKTI SVETUR ? Visa tai, ka jums reikia žinoti apie gyvenima ir darba užsienyje

  Ši brošiura skirta tiems, kurie ketina vykti gyventi ir dirbti i užsieni arba kasdien vyksta i darba kaimynineje šalyje. Joje patariama, kaip ieškoti darbo ir kreiptis del jo kiekvienoje Europos Sajungos valstybeje nareje, taip pat Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje ir Šveicarijoje. Visos šios šalys yra sudariusios susitarima, kad ju pilieciai galetu keliauti ir dirbti tose šalyse. Šis leidinys prieinamas spausdintine forma visomis oficialiomis ES kalbomis kaip e. knyga, taip pat islandu ir norvegu kalbomis.