Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

Työskentely toisessa EU-maassa

 • 03/02/2017

  Eka EURES-työpaikka - Kohdennettu liikkuvuusjärjestely – Vuoden 2017 painos

  Eka EURES-työpaikka on EU:n rahoittama aloite, jonka avulla autetaan: nuoria eurooppalaisia löytämään työ-, harjoittelu- tai oppisopimuspaikka toisesta EU-/EFTA-/ETA-maasta, pk-yrityksiä ja muita työnantajia hyödyntämään laajempaa lahjakkuusreserviä. Käytännön opas: tukikelpoisuuskriteerit ja järjestelyyn hakeminen, työkohtaisen ja taloudellisen tuen saaminen, lisätietojen hankkiminen. Aloita Ekan EURES-työpaikkasi haku tänään!

 • 27/07/2016

  EURES European (online) Job Days - Broadening work horizons

  If you are unemployed, looking for a new challenge or can’t find the skills you need for your company the European Job Days could be for you. Onsite or online, these Europe-wide recruitment fairs match jobseekers with employers in other European countries. Get to know more about the European (online) Job Days platform and read about jobseekers and employers success stories created thanks to the EURES network and the European (online) Job Days platform.

 • 02/08/2013

  READY TO MAKE THE MOVE? What you need to know about living and working abroad – and so much more. Update

  This booklet is designed for anyone who is thinking of moving to live and work abroad – or else commuting daily to work in a neighbouring country, as a cross-border worker. It includes tips on looking for and applying for work in each European Union Member State, plus Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland. All these countries have an agreement to allow each other's citizens to travel and work in any of the other countries. This publication is available in printed format and as eBook in all EU official languages as well as in Icelandic and Norwegian.

  To see other languages, clic here

 • 02/08/2013

  VALMIINA LÄHTÖÖN? Kaikki mitä ulkomailla elämisestä ja työskentelystä tarvitsee tietää – ja vähän enemmänkin

  Tämä esite on tarkoitettu kaikille, jotka harkitsevat muuttavansa elämään ja työskentelemään ulkomaille tai jotka kulkevat päivittäin töissä naapurimaassa rajatyöntekijänä. Esitteessä annetaan vinkkejä työnhakuun jokaisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa sekä Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa ja Sveitsissä. Kaikki nämä maat ovat tehneet keskenään sopimuksen siitä, että niiden kansalaiset voivat matkustaa ja työskennellä missä tahansa niistä. Esite on saatavana painetussa muodossa ja e-kirjana kaikilla EU:n virallisilla kielillä sekä islanniksi ja norjaksi.