Navigatsioonitee

Töötamine teises ELi liikmesriigis

 • 03/02/2017

  Sinu esimene EURESe töökoht - Sihipärane liikuvuskava – 2017. aasta väljaanne

  „Sinu esimene EURESe töökoht” on Euroopa Liidu rahastatud algatus, mille eesmärk on: aidata noortel eurooplastel leida töö-, praktika- või õpipoisiõppe võimalusi teistes ELi liikmesriikides; viia VKEd ja teised tööandjad kokku laiema kandidaatide ringiga. Praktiline juhend, milles käsitletakse järgmisi teemasid: osalemisnõuded ja kuidas kandideerida; kuidas saada rahalist toetust; kust leida täpsemat teavet. „Sinu esimene EURESe töökoht” ootab sind juba täna!

 • 27/07/2016

  EURES European (online) Job Days - Broadening work horizons

  If you are unemployed, looking for a new challenge or can’t find the skills you need for your company the European Job Days could be for you. Onsite or online, these Europe-wide recruitment fairs match jobseekers with employers in other European countries. Get to know more about the European (online) Job Days platform and read about jobseekers and employers success stories created thanks to the EURES network and the European (online) Job Days platform.

 • 02/08/2013

  READY TO MAKE THE MOVE? What you need to know about living and working abroad – and so much more. Update

  This booklet is designed for anyone who is thinking of moving to live and work abroad – or else commuting daily to work in a neighbouring country, as a cross-border worker. It includes tips on looking for and applying for work in each European Union Member State, plus Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland. All these countries have an agreement to allow each other's citizens to travel and work in any of the other countries. This publication is available in printed format and as eBook in all EU official languages as well as in Icelandic and Norwegian.

  To see other languages, clic here

 • 02/08/2013

  Kas oled valmis minema välismaale tööle ? mida on vaja teada välismaal elamise ja töötamise ning paljude muude asjade kohta

  Brošüür on koostatud neile, kes kaaluvad välismaale elama ja tööle asumist või piiriülese töötajana iga päev naaberriiki tööle sõitmist. Siin on soovitused, kuidas otsida töökohta ja kandideerida tööle kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides ning Islandil, Liechtensteinis, Norras ja Šveitsis. Kõik need riigid lubavad üksteise kodanikel siirduda elama teise riiki ja seal töötada. Käesolev trükis on avaldatud paberväljaande ja e-raamatuna kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes ning samuti islandi ja norra keeles.