Cesta

Práce v jiné zemi EU

 • 03/02/2017

  Tvoje první práce přes EURES – Cílený program mobility – Vydání 2017

  Tvoje první práce přes EURES je iniciativa financovaná EU, jejímž cílem je pomoci: najít mladým Evropanům práci, stáž nebo učňovský poměr v jiné zemi EU nebo ESVO/EHP, zpřístupnit MSP a dalším zaměstnavatelům širší líheň talentů. Praktický průvodce zahrnuje následující témata: podmínky programu a jak se přihlásit, jak se zorientovat na trhu práce a jak získat finanční podporu, kde získat další informace. Začněte hledat svou první práci přes EURES už dnes!

 • 27/07/2016

  EURES European (online) Job Days - Broadening work horizons

  If you are unemployed, looking for a new challenge or can’t find the skills you need for your company the European Job Days could be for you. Onsite or online, these Europe-wide recruitment fairs match jobseekers with employers in other European countries. Get to know more about the European (online) Job Days platform and read about jobseekers and employers success stories created thanks to the EURES network and the European (online) Job Days platform.

 • 02/08/2013

  READY TO MAKE THE MOVE? What you need to know about living and working abroad – and so much more. Update

  This booklet is designed for anyone who is thinking of moving to live and work abroad – or else commuting daily to work in a neighbouring country, as a cross-border worker. It includes tips on looking for and applying for work in each European Union Member State, plus Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland. All these countries have an agreement to allow each other's citizens to travel and work in any of the other countries. This publication is available in printed format and as eBook in all EU official languages as well as in Icelandic and Norwegian.

  To see other languages, clic here

 • 02/08/2013

  Pripraveni na stehování ? Všechno, co potrebujete vedet o živote a práci v zahranicí – a ješte mnohem více

  Tato prírucka je urcena pro každého, kdo premýšlí o tom, že by se prestehoval za prací do zahranicí – nebo že by každý den dojíždel za prací do sousední zeme jako preshranicní pracovník. Obsahuje tipy pro hledání a podání žádosti o zamestnání v jednotlivých clenských státech Evropské unie, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku a Švýcarsku. Všechny tyto zeme mají dohodu, podle níž mohou jejich obcané cestovat za prací do kterékoli z ostatních zemí. Tato publikace je k dispozici v tištené podobe ve všech úredních jazycích EU a také v islandštine a norštine.