Navigacijski put

Prava na radu

 • 11/11/2015

  Neobvezujući vodič o dobroj praksi za provedbu Direktive 2013/35/EU - Elektromagnetska polja - Svezak 1. Praktični vodič

  Direktivom 2013/35/EU utvrđuju se minimalni sigurnosni zahtjevi u odnosu na izloženost radnika rizicima uzrokovanima elektromagnetskim poljima. Ovaj praktični vodič pripremljen je da bi poslodavci, pogotovo mala i srednja poduzeća, shvatili što moraju učiniti kako bi se uskladili s Direktivom. Međutim, vodič također može biti koristan radnicima, predstavnicima radnika i regulatornim tijelima u državama članicama. Sastoji se od dva sveska i posebnog vodiča za mala i srednja poduzeća. U svesku 1. praktičnog vodiča daju se savjeti o provođenju procjene rizika i daljnji savjeti o eventualnim mogućnostima dostupnima poslodavcu ako je potrebno provesti dodatne zaštitne ili preventivne mjere. Svezak 2. sadržava dvanaest studija slučaja kojima se poslodavcima pokazuje kako pristupiti procjenama te se navode primjeri nekih zaštitnih ili preventivnih mjera koje se mogu odabrati i provesti. Studije slučaja predstavljene su u kontekstu općenitih radnih mjesta, ali su odabrane na temelju stvarnih radnih situacija. Vodič za mala i srednja poduzeća pomoći će vam u provođenju početne procjene rizika od elektromagnetskih polja na vašemu radnome mjestu. Na temelju rezultata te procjene pomoći će vam odlučiti trebate li poduzeti daljnje korake u vezi s Direktivom o elektromagnetskim poljima. Ova je publikacija dostupna u elektroničkom obliku na svim službenim jezicima Europske unije.

 • 07/06/2017

  Europski vodič za prevenciju rizika na malim ribarskim plovilima

  Vodič je namijenjen prevenciji rizika za mala ribarska plovila te rizika kojima su izložene osobe koje rade na tim plovilima kako bi se nakon plovidbe posada vratila živa i zdrava, a plovila čitava. S obzirom na to da mala ribarska plovila čine oko 80 % ukupne ribarske flote EU-a te zbog neprihvatljivo visokog broja smrtnih slučajeva, ozljeda i izgubljenih plovila, ovaj je Vodič od presudne važnosti za sprečavanje rizika i zaštitu ribarskih zajednica u širem smislu. U različitim se modulima Vodiča pozornost posvećuje glavnim područjima, odnosno plovilu, posadi, ribolovnim operacijama, stvarnim slučajevima, procjeni rizika te dodatnim informacijama kao što su plutajuće naprave, stabilnost, prva pomoć, radna oprema i vježbe za krizne situacije. Rječnik s ilustracijama, fotografijama i grafikonima služi tomu da se naglase glavni aspekti Vodiča, zbog čega se njime može izuzetno jednostavno koristiti.

  Ova publikacija dostupna je u tiskanom i elektroničkom obliku na svim službenim jezicima EU-a.

 • 03/04/2017

  Final report of the HazChem@Work project

  The HazChem@Work project commissioned by DG Employment aimed at creating a database and developing a model to estimate the occupational exposure for a list of hazardous chemicals in EU countries and in the EFTA/EEA countries.

  Some annexes and an executive summary are downloadable separately.

 • 23/01/2017

  Study on the implementation of the autonomous agreement on workers’ health protection through the good handling and use of crystalline silica and products containing it

  Crystalline silica is a mineral naturally abundant and a component of materials used in a wide variety of industries. However, prolonged inhalation of respirable crystalline silica may cause a specific type of lung damage. A multi-sectoral agreement bringing together social partners from 14 sectors was signed in 2006 to protect workers exposed to respirable crystalline silica, minimise the exposure through good practices and increasing the knowledge about potential health effects. This study provides an assessment of the implementation and impact of the agreement.    

 • 25/11/2016

  REFIT study to support evaluation of the Written Statement Directive (91/533/EC)

  This report presents the results of a study analysing whether Directive 91/533/EC on an employer's obligation to inform employees of the conditions applicable to the contract or employment relationship, is still fit for purpose and whether associated costs and burdens are minimised. This exercise was carried out in the context of the European Commission's Regulatory Fitness and Performance programme (REFIT) which aims to make EU law lighter, simpler and less costly.