Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Europa 2020-initiativ

Man på en stege som sträcker sig efter stjärnorna på EU‑flaggan

Europa 2020 är EU:s tillväxtstrategi med fem mål – för sysselsättning, innovation, utbildning, social delaktighet och klimat och energi – som ska uppnås till 2020.

Tre av strategins huvudinitiativ gäller sysselsättning, socialpolitik och delaktighet:

  • Unga på väg – ska förbättra de ungas möjligheter att hitta ett jobb genom att dels göra det lättare att studera och praktisera utomlands, dels förbättra utbildningarna i EU och göra dem mer attraktiva.
  • En agenda för ny kompetens och nya arbetstillfällen – ska ge en skjuts åt arbetsmarknadsreformerna för att hjälpa människor att skaffa sig rätt kompetens för framtidens jobb, skapa nya jobb och se över EU:s arbetsrätt.
  • Europeisk plattform mot fattigdom och social utestängning – ska bidra till att uppnå EU:s mål att minst 20 miljoner människor ska ha tagit sig ur fattigdom och utestängning till 2020.

Läs mer om Europa 2020-strategin