Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Unga på väg

Unga på väg är ett omfattande initiativ om utbildning och sysselsättning för unga människor i Europa. Initiativet lanserades 2010 och är en del av Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla.

Mål

Unga på väg ska förbättra de ungas möjligheter till utbildning och jobb och minska den höga ungdomsarbetslösheten. Det ska i sin tur bidra till det övergripande EU-målet att 75 procent av befolkningen i arbetsför ålder (20–64 år) ska ha ett jobb. Initiativet går ut på att

 • anpassa utbildningen efter de ungas behov
 • uppmuntra fler att söka EU-stipendier för att studera eller praktisera utomlands
 • uppmuntra EU-länderna att bidra till en smidigare övergång från studier till arbete.

Metoder

 • Politiksamordning för att kartlägga och stimulera till initiativ på EU-nivå och i länderna.
 • Särskilda insatser för unga, t.ex. Euresinitiativet "Ditt första Euresjobb" för ökad rörlighet på arbetsmarknaden i EU, och ökat stöd till unga företagare genom EU:s mikrokreditinstrument.

Varför satsa på unga?

 • Omkring 5,5 miljoner unga människor i EU går utan jobb – var femte person under 25 som vill jobba är arbetslös.
 • Ungdomsarbetslösheten är drygt 20 % – dvs. dubbelt så hög som för befolkningen som helhet, och nästan tre gånger så hög som för personer över 25.
 • 7,5 miljoner unga mellan 15 och 24 år varken jobbar eller studerar.

Unga på vägs webbplats – mer information och länkar för unga som vill studera, praktisera eller arbeta utomlands.

Bättre möjligheter för unga – EU-initiativ mot ungdomsarbetslösheten.

  Dela med dig

 • Twitter Facebook Dela på Google+