Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Nyheter

Vilken europeisk stad kommer att vinna det prestigefyllda Access City Award?

20/08/2010 Vilken europeisk stad kommer att vinna det prestigefyllda Access City Award?

Gör er stad känd i Europa som en stad där man på ett proaktivt sätt förbättrar tillgängligheten för personer med funktionshinder.

Access City Award har som syft e att lyft a fram och belöna städer med över 50 000 invånare som tar föredömliga initiativ för att förbättra tillgängligheten i stadsmiljön.

Mot bakgrund av den ständigt åldrande befolkningen i europeiska städer och kopplingen mellan ålder och funktionshinder, har man nu insett att förbättrad tillgänglighet har viktiga sociala och ekonomiska fördelar.

Ett andra pris kommer att delas ut till nätverk av städer eller organisationer som har utmärkt sig under 2010 genom att verka för tillgängligheten i stadsmiljön. Era framgångar kan inspirera andra städer i Europa.

Dela med er av era idéer genom den här tävlingen och bidra till att förverkliga fler initiativ.

Sätt Access • City Award i främsta rummet i ert stadshus.

För mer information, gå till: www.accesscityaward.eu