Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Nyheter

Social agenda – EU:s frånvarande entreprenörer

19/06/2014 Social agenda – EU:s frånvarande entreprenörer

I nummer 37 av tidskriften Social Agenda kan du läsa om det nya operativa programmet för Europeiska socialfonden och Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för perioden 2014–2020.

Med hjälp av Europeiska socialfonden kommer över 80 miljarder euro att investeras i åtgärder riktade mot EU:s invånare under de kommande sju åren. Egenföretagare, tillfälligt anställda och visstidsanställda kan numera också få stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter 2014–2020 om de förlorar sin anställning till följd av större strukturella förändringar i världshandeln p.g.a. globaliseringen.

I tidskriften understryks det att det behövs åtgärder från de nationella regeringarna för att underlätta för underrepresenterade och missgynnade personer – EU:s frånvarande entreprenörer – att starta företag.

Du kan också läsa om hur Europeiska kommissionen och OECD har gått samman för att samla uppgifter på ett och samma ställe, organisera kapacitetsuppbyggande seminarier och ge rekommendationer.

I detta nummer kan du dessutom lära dig mer om

  • hur du gör för att delta i ett offentligt samråd på internet om EU:s strategi för sysselsättning och tillväxt för perioden 2010–2020, för vilken man snart ska göra en halvtidsöversyn,
  • hur man kan skapa praktikplatser med bättre kvalitet,
  • hur man kan förutse och bättre hantera omstruktureringar (i både den offentliga och privata sektorn).

Statistik i nummer 37 av Social Agenda

■ Om EU ska nå samma arbetslöshetsnivå som före krisen måste 4 miljoner jobb skapas.

■ Under 2013 hade 216,4 miljoner personer i EU en anställning, varav 43,7 miljoner var deltidsanställda och av dessa var 9,9 miljoner (23 procent av alla deltidsanställda) undersysselsatta. Det fanns också 26,2 miljoner arbetslösa och 137,2 miljoner icke yrkesverksamma.

■ 4 miljoner personer bör kunna få icke‑ekonomiskt, materiellt stöd (livsmedel, kläder och skor, tvål och schampo osv.) från den nya EU-fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt under de kommande sju åren.

■ Användarantalet för EURES-portalen, den nätbaserade arbetsförmedlingen för hela EU, har ökat i hög grad, från 175 000 registrerade arbetssökande 2007 till 1 100 000 arbetssökande 2013. På portalen registreras dock endast ca 30 procent av de nationella lediga platserna.

■ Ca 700 000 personer flyttar för närvarande från ett EU‑land till ett annat varje år, och omkring 2,9 miljoner EU‑invånare skulle vilja göra detta.

■ Över 16 000 omstruktureringar har genomförts sedan 2002 i EU, med en nettoförlust av över 2 miljoner arbetstillfällen. Europeiska kommissionen har utfärdat riktlinjer för hur man bättre kan förutse och hantera omstruktureringar.

Antalet arbetslösa i allmänhet, och antalet arbetslösa ungdomar i synnerhet, har utvecklats på olika sätt i de olika EU‑länderna sedan 2008. Det finns större variationer inom euroområdet än i EU som helhet.

■ 2012-års rapport om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EFG) visar att hälften av arbetstagarna som deltog i de 41 EFG‑åtgärder som beskrivs i rapporten hade fått ett nytt jobb eller startat eget i slutet av stödperioden, och många fler deltog i utbildning eller fortbildning för att öka sina chanser att få jobb i framtiden.

■ En av tre praktikplatser i EU lever inte upp till önskad nivå vad gäller arbetsförhållanden eller innehåll. I en Eurobarometer-undersökning bland praktikanter i EU som genomfördes i april och maj 2014 svarade 45 procent av de tillfrågade att de haft en eller t.o.m. flera praktikperioder. Bara 27 procent av de tillfrågade hade erbjudits anställning efter praktiken, medan 23 procent fick erbjudande om att förlänga praktikperioden efter avslutad praktik.