Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Nyheter

Social Agenda – Ungdomssysselsättningen

12/02/2014 Social Agenda – Ungdomssysselsättningen

I det senaste numret av Social Agenda betonar man att sysselsättnings-, social- och integrationspolitiken måste ändras för att främja ungdomssysselsättningen. Det behövs både omedelbara, målgruppsinriktade åtgärder som stöder ungdomarna direkt och mer långsiktiga strukturella reformer.

Det har man tagit fasta på i ungdomsgarantin, ett initiativ som stats- och regeringscheferna har enats om att införa i EU. I det här numret kan du läsa mer om

Statistik i Social Agenda 36

  • Enligt den nya fleråriga budgetramen ska medlemsstaterna avsätta minst 23,1 % av medlen till EU:s sammanhållningspolitik till den Europeiska socialfonden.
  • Under perioden 2014–2020 ska mer än 80 miljarder euro från Europeiska socialfonden investeras i att höja kompetensen för Europas befolkning och att öka sysselsättningen, och dessa medel ska kompletteras med nationell finansiering.
  • Ungdomsarbetslösheten är mer än dubbelt så hög som arbetslösheten bland vuxna (23,6 % jämfört med 9,5 % i november 2013).
  • 7,5 miljoner människor mellan 15 och 24 år varken arbetar eller studerar. År 2012 var andelen unga som varken arbetar eller studerar (preliminär uppgift) 2,2 procentenheter högre än fyra år tidigare, vilket motsvarar en ökning på mer än 20 %.
  • Långtidsarbetslösheten bland ungdomar stiger: År 2012 hade mer än 32 % av de arbetslösa under 25 varit arbetslösa i mer än 12 månader.
  • Sedan 2010 har vi en hög arbetslöshet samtidigt som det blir allt svårare att tillsätta lediga tjänster.
  • Under första kvartalet 2013 har projekt finansierade av Ditt första Eures-jobb bidragit till att tillsätta 416 lediga jobb, gett stöd till 262 jobbintervjuer i ett annat EU-land, gett 384 flyttbidrag för att hjälpa unga arbetssökande att bosätta sig i ett annat land, gett stöd till 442 förberedande utbildningar samt till 95 små och medelstora företag för integreringskurser.