Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Nyheter

Social Agenda förklarar hur man kan övervinna hinder mot att arbeta i ett annat EU-land

05/08/2013
Social Agenda förklarar hur man kan övervinna hinder mot att arbeta i ett annat EU-land © iStockphoto

Sedan 1968 är det olagligt att diskriminera EU-arbetstagare som arbetar i ett annat EU-land på grundval av nationalitet, men i praktiken hanteras inte den här typen av diskriminering i praktiken på ett tillfredsställande sätt.

Det avskräcker många européer från att arbeta och söka arbete inom den inre marknaden, vilket är särskilt oroande i dessa kristider, eftersom det finns uppgifter som visar att arbetskraftens fria rörlighet är bra både för de arbetare som flyttar och för arbetare och arbetsgivare i värdlandet.

I april 2013 föreslog Europeiska kommissionen konkreta sätt att övervinna dessa hinder. I augustinumret av Social Agenda förklaras hur det går till i en lång artikel.

Social Agenda belyser också arbetsmarknadsaspekterna och de socialpolitiska aspekterna av EU:s nya budgetram för 2014–2020 och av 2013 års europeiska planeringstermin för samordning av den ekonomiska politiken: när europeisk politik möter nationell politik!

Visste du att Social Europe-sidan på Facebook var den mest populära av alla Europeiska kommissionens specialiserade plattformar i sociala medier? Besök också gärna sidan för det europeiska sjukförsäkringskortet

Statistik i Social Agenda 34

  • I rapporten 2013 EU strategic report on cohesion dokumenteras en betydande ökning av antalet människor som får stöd i arbetslivet, från runt 10 miljoner årligen fram till 2010 till ca 15 miljoner sedan dess, samt en betydande acceleration av resultaten sen 2010 när det gäller stöd till små och medelstora företag: Nästan 400 000 nya jobb skapades, varav hälften 2010–2011.
  • Från 2007 till utgången av 2011 deltog 12,5 miljoner människor i ESF-insatser för att stödja tillgång till sysselsättning genom utbildning eller andra former av bistånd. Två tredjedelar av alla deltagare var icke-yrkesverksamma eller arbetslösa. Detta ledde till att 2,4 miljoner människor hittade arbete inom sex månader efter det att insatsen slutförts.
  • När det gäller livslångt lärande har omkring 5 miljoner unga fått stöd från ESF. 5,5 miljoner deltagare var lågkvalificerade. När det gäller social inkludering har hittills över 14,5 miljoner, och ett stort antal målgrupper har nåtts.
  • I början av juli 2013 ”gillade” 43 760 människor Social-Europe-Facebook (och Social Europe Twitter-kontot hade 13 536 följare i början av juli).
  • Under det tredje kvartalet 2012 bodde endast 3,1 % av EU:s arbetskraft i ett annat EU-land än sitt eget. Och 15 % skulle inte överväga att arbeta i en annan medlemsstat eftersom de upplevde att det fanns för många hinder.
  • Endast 0,25 % av alla anställda flyttar mellan EU-stater varje år.
  • 2012 arbetade 15,2 miljoner utländska arbetare i EU27, vilket utgjorde 7 % av den totala sysselsättningen. Bland dessa utländska medborgare var 6,6 miljoner medborgare i en annan EU-stat och 8,6 miljoner var medborgare i ett land utanför EU.

Tidskriften Social Agenda finns på engelska, franska och tyska.