Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Nyheter

European Seniorforce Day: Utnyttja kraften hos äldre frivilligarbetare

19/07/2012 European Seniorforce Day: Utnyttja kraften hos äldre frivilligarbetare

Antalet personer över 60 ökar snabbt – i Europa och i hela världen.

Innebär detta att vi kommer att leva i mindre dynamiska samhällen som inte längre förmår möta nya utmaningar eller erbjuda goda möjligheter i samma mån för både unga och gamla? Givetvis inte.

Personer i sextioårsåldern eller äldre kan visserligen vara pensionerade, men de har väldigt mycket att erbjuda sin familj och samhället. Mycket av denna potential är fortfarande i stor utsträckning outnyttjad. En Flash Eurobarometer-enkät från 2008 fann att nästan tre fjärdedelar av de européer som ännu inte hade gått i pension skulle överväga att delta i samhälls- eller frivilligarbete efter pensioneringen. Den faktiska andelen pensionerade personer som gör detta är dock mycket lägre.

Det finns så många problem som måste tacklas i våra samhällen – och så mycken talang och erfarenhet hos de äldre generationerna. Nyckelfrågan är hur man kan mobilisera denna respektingivande kraft till förmån för människor i alla åldrar. Tanken bakom Europeiska seniorkraftsdagen är att finna svar på den frågan.

Varje år den 1 oktober uppmärksammar länder i hela världen Internationella äldredagen. Så i år, inom ramen för Europeiska året för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna 2012, uppmanas offentliga myndigheter och frivilligorganisationer i hela Europa att ägna en dag – antingen den 1 oktober eller någon annan dag i oktober – åt att finna nya sätt att engagera äldre frivilligarbetare och att få ut det mesta av deras insatser.

Det finns väldigt gott om utrymme för olika evenemang och aktiviteter: frivilligmässor, gemensamma aktivitetsdagar (t.ex. för att förbättra ett offentligt rum), unga frivilligarbetare som bjuder in äldre personer att komma med i deras aktiviteter (“ta med en kompis” (”bring a buddy”)) … Du har säkert flera andra, egna idéer! Lokala frivilliggrupper skulle kunna slå sig samman med lokala myndigheter för att organisera dessa evenemang och sprida budskapet via lokala medier.

Dela med er till likasinnade i hela Europa av aktiviteterna ni genomför genom att informera kommunikationsavdelningen med ansvar för Europeiska året för aktivt åldrande 2012. Initiativen kommer att publiceras på den officiella webbplatsen.

Skicka ett e-brev med en kortfattad beskrivning av er planerade aktivitet till euseniorforceday@paueducation.com. I beskrivningen bör följande ingå:

  • Vem: organisationer som står bakom initiativet
  • Vad: kortfattad beskrivning av den förslagna aktiviteten
  • Var: land och ort eller plats där aktiviteten kommer att äga rum
  • När: planerat datum i oktober 2012
  • Webbplats för initiativet eller huvudorganisationen bakom det
  • Kontaktperson
  • E-postadress

I särskilt skydd av personuppgifter klargörs hur Europeiska kommissionens Generaldirektorat för Sysselsättning, socialpolitik och inkludering och dess underleverantör använder uppgifter som inhämtas via din e-post och hur sekretesskyddet för sådana uppgifter säkerställs.

Behöver du mer information? Välkommen att kontakta euseniorforceday@paueducation.com.