Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Officiella handlingar

Här hittar du administrativa kommissionens beslut och rekommendationer och andra officiella handlingar.

Beslut och rekommendationer

Den administrativa kommissionen har antagit en rad beslut och rekommendationer om de nya reglerna (för äldre beslut, se relaterade dokument på denna sida).

Övrigt

Strukturerade elektroniska handlingar

Enligt de nya samordningsreglerna ska socialförsäkringsinstitutionerna utbyta uppgifter elektroniskt i EESSI-systemet. För att underlätta kommunikationen mellan institutionerna har man tagit fram s.k. strukturerade elektroniska handlingar. Fram till dess att EESSI-systemet tas i bruk går det att använda pappersversioner av handlingarna.

Intyg för utlandet

De tidigare E-blanketterna på papper försvinner med de nya reglerna. I stället får man vid behov ett särskilt intyg för utlandet. Det finns tio sådana intyg – ett är det europeiska sjukförsäkringskortet. Alla intyg utom kortet är pappersblanketter. Intygen för utlandet utfärdas från den 1 maj och även efter övergångsperioden.