Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Invaliditet

Hur invaliditetsförmåner beräknas varierar från land till land inom EU. Det finns två vanliga beräkningsmetoder som kan bli aktuella i de fall som handlar om flera länder.

 

Beräkningsmetoder 

  • I vissa länder tillämpas en riskbaserad metod (typ A-lagstiftning). Där har du rätt till samma pension oberoende av dina försäkringsperioder. Du måste emellertid vara försäkrad då invaliditeten uppstår. Denna beräkningsmetod gäller bara vissa system som räknas upp i bilaga VI till förordning nr 883/2004, nämligen systemen i Estland, Finland, Grekland, Irland, Kroatien, Lettland, Slovakien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien och Ungern.
  • I alla andra länder tillämpas en pro rata-metod (typ B-lagstiftning). Det innebär att invaliditetspensionen beräknas på basis av dina försäkringsperioder i varje land: ju längre tid du var försäkrad innan du blev invalidiserad, desto högre pension. Även om du inte var försäkrad när du blev invalidiserad, har du ändå rätt till pension.

Läs mer i dina rättigheter land för land

 

Vem betalar min pension? 

Om du var försäkrad i flera olika länder innan du blev invalidiserad, finns alltså följande alternativ:

  • Om du bara har varit försäkrad enligt typ B-lagstiftningen, får du separata pensionsutbetalningar från varje land motsvarande den tid du var försäkrad där.
  • Om du bara har varit försäkrad enligt typ A-lagstiftningen och om den lagstiftningen finns med i bilaga VI till förordning nr 883/2004, får du din pension från det land där du var försäkrad när du blev invalidiserad.
  • Om du har varit försäkrad i två eller fler länder med både typ A- och typ B-lagstiftning, får du en pro rata-pension från vart och ett av dessa länder.

Mer information om din situation får du från din försäkringsinstitution.

Hitta en institution i vår kontaktlista

Läs mer 

Mer information hittar du under vanliga frågor