Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Sociala trygghetssystem – MISSOC

Vad är Missoc?

Missoc (Mutual Information System on Social Protection) innehåller detaljerade, jämförbara och aktuella uppgifter om nationella socialförsäkringssystem på engelska, franska och tyska.

Missoc tar fram jämförande tabeller om socialförsäkringssystemen. Tabellerna omfattar

  • 32 länder (de 28 EU-länderna samt Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz)
  • 12 huvudområden (t.ex. sjukdom, invaliditet, ålderdom, arbetsskador och arbetslöshet)
  • Över 300 detaljerade kategorier

I introduktionerna till tabellerna finns en allmän förklaring av de viktigaste ämnena och principerna för de enskilda delarna av det sociala skyddet. Från och med 2011 står Missoc också för uppdateringen av en serie vägledningar till EU-ländernas socialförsäkringssystem för dem som reser eller flyttar inom Europa.

Missoc tar också fram den årliga bulletinen Missoc Analysis och andra specialpublikationer. Du kan få material om Missocs verksamhet genom Missocs sekretariat.

Vem använder Missoc?

Missoc används främst av

  • beslutsfattare och myndighetspersoner i EU-länderna
  • forskare och studenter
  • personer som flyttar till ett annat europeiskt land.

Hur uppdateras uppgifterna?

Missoc samordnas av EU-kommissionen med hjälp av ett sekretariat. Varje land utser en eller två företrädare från de ministerier eller myndigheter som ansvarar för det sociala trygghetssystemet. Företrädarna uppdaterar regelbundet de jämförande tabellerna och vägledningarna till de nationella socialförsäkringssystemen.