Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Europeiska sysselsättningsstrategin

Kock som lagar mat

Den europeiska sysselsättningsstrategin ska skapa fler och bättre jobb i EU, i enlighet med Europa 2020-strategin.

Med hjälp av den öppna samordningsmetoden kan EU-länderna dela information och diskutera och samordna sin sysselsättningspolitik.

I den årliga tillväxtöversikten fastställs det kommande årets EU-prioriteringar för tillväxt och nya jobb. Den är också startskottet för den europeiska planeringsterminen som ska bidra till att EU-länderna bättre samordnar sin ekonomi- och finanspolitik.

Varje år tar EU-länderna (via sysselsättningskommittén) och EU-institutionerna fram följande:

  • Sysselsättningsriktlinjer – gemensamma prioriteringar och mål för sysselsättningspolitiken som föreslås av kommissionen, godkänns av de nationella regeringarna och antas av rådet.
  • Gemensamma sysselsättningsrapporten – rapport om arbetsmarknadssituationen i EU, genomförandet av sysselsättningsriktlinjerna och sysselsättningskommitténs granskning av de nationella reformprogrammen med utgångspunkt i den årliga tillväxtöversikten (rapporten publiceras av kommissionen och antas av rådet).
  • Nationella reformprogram – EU-länderna lämnar in programmen och kommissionen går igenom dem för att kontrollera att de överenstämmer med Europa 2020-strategin (databas med nationella reformprogram före 2011).
  • Landsspecifika rekommendationer – kommissionens rekommendationer efter genomgången av de nationella reformprogrammen.
  • Den 25 februari 2015 släppte kommissionen en omgång landsrapporter med analyser av EU-ländernas ekonomiska politik. För de 16 länder som har makroekonomiska obalanser innehåller rapporterna också fördjupade granskningar.

I april 2012 lade EU-kommissionen fram ett sysselsättningspaket för att skapa nya jobb och minska arbetslösheten.

Europeiska sysselsättningsstrategin bygger också på Europa 2020-strategins agenda för ny kompetens och arbetstillfällen. Till paketet bidrar också Europeiska observationsorganet för sysselsättning och programmet för ömsesidigt lärande

      Dela med dig

    • Twitter Facebook Dela på Google+