Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

EU tar sig an den ekonomiska krisens sociala dimension

EU tar sig an den ekonomiska krisens sociala dimension

Europeiska unionen har ökat sina ansträngningar för att främja sysselsättning och social integration som en del i sin strategi för att hantera den ekonomiska och finansiella krisen.

Mobilisera EU-finansiering 

 • I november 2008 aviserade kommissionen ett återhämtningspaket värt 200 miljarder euro. Omkring 170 miljarder euro kommer från medlemsstaternas budgetar medan EU och Europeiska investeringsbanken (EIB) tillsammans ställer 30 miljarder euro till förfogande;
 • Kommissionen har föreslagit att kriterierna förenklas för stöd från Europeiska socialfonden (ESF), genom att utgifterna styrs om och genom snabbare förskottsutbetalningar från och med början av 2009, så att medlemsstaterna snabbare får tillgång till upp till 1,8 miljarder euro för att stärka en aktiv arbetsmarknadspolitik, koncentrera stödet till de mest utsatta grupperna, öka insatserna för kompetensutveckling och vid behov välja full gemenskapsfinansiering för projekt under denna period;
 • Kommissionen har föreslagit förändringar i den Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF), som från början utformades för att hjälpa arbetslösa att åter få arbete. Om förslagen accepteras innebär det att EGF kan ingripa snabbare för att tillhandahålla medel till program för fortbildning och arbetsförmedling. Den årliga budget som är tillgänglig genom EGF uppgår till högst 500 miljoner euro.
 • Europeiska unionen har inrättat ett nytt instrument för mikrokrediter. Lånen ska gå till små företag och till personer som har blivit arbetslösa och vill starta eget.

Främja sysselsättning 

 • EURES jobbportal ger stöd till arbetssökande som vill utnyttja rätten att arbeta i ett annat europeiskt land;
 • Initiativet ”New Skills for New Jobs” syftar till att förbättra det sätt på vilket Europa analyserar och förutspår de framtida kompetensbehoven i ekonomin. Detta kommer att göra det lättare att matcha arbetstagare med arbetstillfällen på ett effektivare sätt och ge inblick i behoven av fortbildning;
 • Den europeiska sysselsättningsstrategin, som utgör en av hörnstenarna i EU:s strategi för tillväxt och sysselsättning, fortsätter att ange ramarna för medlemsstaternas samordnade insatser när det gäller att främja sysselsättning i samband med krisen;
 • Kommissionen har trappat upp sin övervakning av sysselsättningen och den sociala situationen, bland annat genom publiceringen av en ny serie månatliga övervakningsrapporter om det snabbt föränderliga läget.
 • EU-kommissionen har antagit ett ”delat ansvar för sysselsättning”, som föreslår huvudprioriteter och åtgärder för att bevara jobben och hjälpa dem som drabbats av lågkonjunkturen.

Samarbete med arbetsmarknadens parter 

 • Kommissionen har haft nära kontakt med företrädare för arbetsgivare och fackliga organisationer för att diskutera effekterna av den ekonomiska och finansiella krisen, bland annat genom ett trepartstoppmöte på hög nivå den 19 mars 2009;
 • En rapport om arbetsmarknadsrelationer som kommissionen publicerade i februari 2009 visade att en konstruktiv dialog mellan arbetsgivare och fackliga organisationer kan hjälpa EU att hantera krisen.

Samarbete med internationella parter 

 • EU spelade en ledande roll vid G20-gruppens toppmöte i London den 2 april 2009 när parterna kom överens om internationella åtgärder för att stimulera ekonomin och förbättra regleringen av finanssektorn;
 • Kommissionär Vladimir Spidla diskuterade krisens sociala dimension med sina motparter från G8-länderna vid G8-ländernas arbetsmarknadsministrars möte den 30 mars 2009.
 • Toppmötet om sysselsättning: 7 maj, 2009 – ökade insatser för att främja sysselsättning och social integration mot bakgrund av finanskrisen.