Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Utvidgningen – övergångsbestämmelser

Arbetstagare från nya EU-länder – övergångsbestämmelser

Det kan finnas begränsningar i rätten till fri rörlighet för arbetstagare från nya EU-länder under en övergångsperiod på högst sju år efter anslutningen. För närvarande berörs arbetstagare från följande länder:

  • Kroatien (medlem sedan den 1 juli 2013)

De länder som redan var med i EU när Bulgarien och Rumänien gick med, kan själva bestämma om de vill införa begränsningar för arbetstagare från dessa länder under följande förutsättningar:

  • De får inte begränsa den allmänna rätten att röra sig fritt utan bara rätten att arbeta som anställd.
  • Under de båda första åren efter ett lands anslutning är det den nationella lagstiftningen som avgör om det nya landets arbetstagare har tillgång till de gamla ländernas arbetsmarknader. Arbetstagare från nya länder måste eventuellt ha arbetstillstånd. Om ett land vill fortsätta att tillämpa begränsningarna i ytterligare tre år, måste det informera EU-kommissionen om detta innan den första tvåårsperioden är slut.
  • Därefter kan länderna fortsätta att tillämpa begränsningarna i ytterligare två år, om de har svåra problem på sina arbetsmarknader och meddelar EU-kommissionen detta. Efter sju år måste alla begränsningar avskaffas.
  • Arbetstagare från EU-länder som omfattas av nationella begränsningar har företräde framför arbetstagare från länder utanför EU.
  • En arbetstagare som är lagligt anställd i ett annat EU-land ska behandlas på samma sätt som landets inhemska arbetstagare.
  • Ett land vars arbetstagare omfattas av begränsningar kan införa likvärdiga begränsningar för arbetstagare från landet i fråga.

Läs mer i de enskilda ländernas anslutningsfördrag.