Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Företagens samhällsansvar (CSR)

Vad innebär CSR?

Ansvarsfulla företag gör mer än vad lagen kräver och tar frivilligt hänsyn till sociala och miljömässiga aspekter i sin dagliga affärsverksamhet. Det omfattar en rad områden:

  • Europa 2020 (särskilt ny kompetens och nya jobb, ungdomsfrågor och lokal utveckling)
  • Mänskliga rättigheter
  • CSR-rapportering
  • Socialt ansvarsfull offentlig upphandling

EU-kommissionen uppmuntrar företagen att ha rättvisa anställningsvillkor som respekterar de mänskliga rättigheterna, särskilt när deras produkter kommer från länder utanför EU.

Genomgång av EU-ländernas CSR-arbete

Under 2013–2014 anordnade EU-kommissionen en serie genomgångar för att diskutera ländernas CSR-arbete. Man höll sju möten med fyra länder varje gång, där länderna fick möjlighet att höra mer om varandras initiativ och ställa frågor. Det var också ett tillfälle för kommissionen att uppdatera sig och titta på gemensamma och landsspecifika teman.

Kommissionen har uppdaterat sitt kompendium från 2011 om medlemsländernas CSR-arbete.  Denna sammanställning sammanfattar genomgången av och med medlemsländerna under 2013–2014. Den är uppdelad på teman och tar upp både nationella och EU-omfattande prioriteringar.

Studier

Relaterade evenemang