Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Dokumentdatabas

Databasen innehåller dokument om EU:s verksamhet inom sysselsättning, socialpolitik och inkludering. Här hittar du EU:s policydokument och rapporter, undersökningar, tal och beskrivningar av EU-finansierade projekt.

Sök i dokumentdatabasen

Avancerad sökning

Dokumentdatabas  

Publikationskatalog

Den senaste broschyren

 

NYA HORISONTER Med Drop’ pin kommer du längre!

Ungdomsarbetslösheten är hög och många ungdomar i Europahar svårt att få in en fot på arbetsmarknaden. Drop’pin kan hjälpadem med det.På Drop’pin kan du annonsera dina möjligheter för unga i Europa.Tanken är att förbättra de ungas kompetens och hjälpa dem att få sittförsta jobb efter utbildningen. Webbplatsen sammanför privata ochoffentliga organisationer som försöker minska

Publikationskatalog

 

Tidskriftskatalog

Den senaste tidskriften

 

Social Agenda 44 - Integrating refugees

Integrating refugees into EU countries' labour markets is both a challenge and an opportunity. Social Agenda n°44 explains why and highlights the need to accelerate and deepen the integration process. The new sense of urgency brought about by the refugee crisis could bring new light and extra impetus to addressing wider issues such as unemployment, skills matching, a diminishing workforce, poverty, gender inequality and other forms of discrimination. It also takes a look at the

Tidskriftskatalog

 

Lagstiftning

Lagstiftning

På följande sidor hittar du information om EU:s lagstiftning på området sysselsättning, socialpolitik och inkludering:

De fullständiga lagtexterna (direktiv, förordningar, beslut m.m.) och andra officiella dokument, t.ex. meddelanden, finns i EUR-Lex.

 

    Dela med dig

  • Twitter Facebook Dela på Google+