Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Dokumentdatabas

Databasen innehåller dokument om EU:s verksamhet inom sysselsättning, socialpolitik och inkludering. Här hittar du EU:s policydokument och rapporter, undersökningar, tal och beskrivningar av EU-finansierade projekt.

Sök i dokumentdatabasen

Avancerad sökning

Dokumentdatabas  

Publikationskatalog

Den senaste broschyren

 

Ditt första euresjobb – Riktat program för rörlighet – 2017 års version

Eures-jobb är ett EU-finansierat initiativ för att: hjälpa unga européer att hitta arbete, praktikplats eller lärlingsplats i ett annat EU- eller Efta/EES-land, hjälpa små och medelstora företag och andra arbetsgivare att få ökad tillgång till en större talangpool. En praktisk handbok om: krav för att vara berättigad att söka och hur man ansöker, hur man blir jobbinriktad och hur man söker ekonomiskt stöd, var man hittar mer information. Börja leta efter ditt första Eures-jobb redan i dag!

Publikationskatalog

 

Tidskriftskatalog

Den senaste tidskriften

 

Employment and Social Development in Europe - Quarterly Review - Winter 2016

The review highlights continuing economic growth in the EU together with a steady decrease in unemployment. In the third quarter of 2016, employment exceeded its pre-crisis peak by 0.9%, or 940 thousand more people in employment than in spring 2008. In December 2016, there were 1.8 million less unemployed people than the year before; including 1.3 million people less in the Euro Area.

Download data and charts:

See also: Employment and Social Developments in Europe 2016

Tidskriftskatalog

 

Lagstiftning

Lagstiftning

På följande sidor hittar du information om EU:s lagstiftning på området sysselsättning, socialpolitik och inkludering:

De fullständiga lagtexterna (direktiv, förordningar, beslut m.m.) och andra officiella dokument, t.ex. meddelanden, finns i EUR-Lex.