Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Dokumentdatabas

Databasen innehåller dokument om EU:s verksamhet inom sysselsättning, socialpolitik och inkludering. Här hittar du EU:s policydokument och rapporter, undersökningar, tal och beskrivningar av EU-finansierade projekt.

Sök i dokumentdatabasen

Avancerad sökning

Dokumentdatabas  

Publikationskatalog

Den senaste broschyren

 

En ny start för den sociala dialogen

Mot bakgrund av den avgörande roll som den europeiska sociala modellen spelar genom att främja konkurrenskraft och rättvisa och öka det ekonomiska välståndet och det sociala välbefinnandet arbetar Europeiska kommissionen för att främja den sociala dialogen över hela EU. I centrum för detta initiativ ligger den ”nya starten för den sociala dialogen”, en gemensam strävan som stöds av EU:s
institutioner och sociala parter i syfte att ytterligare stärka den sociala dialogen på EU-nivå och nationella nivåer.

Publikationskatalog

 

Tidskriftskatalog

Den senaste tidskriften

 

Employment and Social Developments in Europe - Quarterly Review - Autumn 2016

This review confirms the strengthening of employment growth in the EU observed over the last two and a half years. Employment increased in almost all Member States (except for Croatia, which registered a small decline, and in Finland where it stagnated). Unemployment is at its lowest rate (8.6%) since March 2009, with 1.6 million (0.7 pp) fewer unemployed people in the EU compared to last year.

Download data and charts:

See also: Employment and Social Developments in Europe 2015

Tidskriftskatalog

 

Lagstiftning

Lagstiftning

På följande sidor hittar du information om EU:s lagstiftning på området sysselsättning, socialpolitik och inkludering:

De fullständiga lagtexterna (direktiv, förordningar, beslut m.m.) och andra officiella dokument, t.ex. meddelanden, finns i EUR-Lex.

 

    Dela med dig

  • Twitter Facebook Dela på Google+