Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Dokumentdatabas

Databasen innehåller dokument om EU:s verksamhet inom sysselsättning, socialpolitik och inkludering. Här hittar du EU:s policydokument och rapporter, undersökningar, tal och beskrivningar av EU-finansierade projekt.

Sök i dokumentdatabasen

Avancerad sökning

Dokumentdatabas  

Publikationskatalog

Den senaste broschyren

 

Europeiska Fonden för justering för Globaliseringseffekter - Solidaritet inför förändring

Sysselsättningsnivåerna i hela EU har minskat till följd av globaliseringen och den internationella finansiella och ekonomiska krisen. I denna broschyr presenteras Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EFG), som medfinansierar stöd till arbetstagare i EU som förlorat jobbet vid nedläggning av ett stort företag, massuppsägningar eller flytt av produktion till ett land utanför EU. Genom personligt utformade

Publikationskatalog

 

Tidskriftskatalog

Den senaste tidskriften

 

EU Employment and Social Situation - Quarterly Review - December 2014

The economic recovery which started in the EU in the spring of 2013 remains subdued and recent GDP forecasts for the EU have been revised down. However, despite the weak macroeconomic background, employment has shown a small but consistent growth in the EU since mid-2013, in the large majority of EU Member States, and across the large majority of sectors. Many challenges remain in the EU, with important social consequences, in particular long-term unemployment and low employment

Tidskriftskatalog

 

Lagstiftning

Lagstiftning

På följande sidor hittar du information om EU:s lagstiftning på området sysselsättning, socialpolitik och inkludering:

De fullständiga lagtexterna (direktiv, förordningar, beslut m.m.) och andra officiella dokument, t.ex. meddelanden, finns i EUR-Lex.

 

    Dela med dig

  • Twitter Facebook Dela på Google+