Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Dokumentdatabas

Databasen innehåller dokument om EU:s verksamhet inom sysselsättning, socialpolitik och inkludering. Här hittar du EU:s policydokument och rapporter, undersökningar, tal och beskrivningar av EU-finansierade projekt.

Sök i dokumentdatabasen

Avancerad sökning

Dokumentdatabas  

Publikationskatalog

Den senaste broschyren

 

Access City - Award 2015 Exempel på bästa praxis för att göra EU:s städer tillgängligare

Access City Award lanserades 2010 för att främja tillgängligheten i den urbana miljön för Europas växande befolkning av äldre och funktionsnedsatta personer.

Priset har sedan dess årligen haft deltagare från städer i hela Europa, alla med passion och engagemang för att förbättra tillgängligheten för sina invånare och besökare.

Publikationskatalog

 

Tidskriftskatalog

Den senaste tidskriften

 

Social Agenda n. 41 - The skills imperative

Skills and vocational education and training: this is what n°41 of Social Agenda is all about. Tackling employment and social affairs from the skills angle helps connecting the world of education to that of the labour market and tackling the challenges the EU is presently facing in a new, pragmatic way - taking people's concrete needs as a starting point. This issue of Social Agenda will help you follow, and take part in, the making of the EU's future skills strategy

Tidskriftskatalog

 

Lagstiftning

Lagstiftning

På följande sidor hittar du information om EU:s lagstiftning på området sysselsättning, socialpolitik och inkludering:

De fullständiga lagtexterna (direktiv, förordningar, beslut m.m.) och andra officiella dokument, t.ex. meddelanden, finns i EUR-Lex.

 

    Dela med dig

  • Twitter Facebook Dela på Google+