Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Dokumentdatabas

Databasen innehåller dokument om EU:s verksamhet inom sysselsättning, socialpolitik och inkludering. Här hittar du EU:s policydokument och rapporter, undersökningar, tal och beskrivningar av EU-finansierade projekt.

Sök i dokumentdatabasen

Avancerad sökning

Dokumentdatabas  

Publikationskatalog

Den senaste broschyren

 

Europeiska Fonden för justering för Globaliseringseffekter - Solidaritet inför förändring

Sysselsättningsnivåerna i hela EU har minskat till följd av globaliseringen och den internationella finansiella och ekonomiska krisen. I denna broschyr presenteras Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EFG), som medfinansierar stöd till arbetstagare i EU som förlorat jobbet vid nedläggning av ett stort företag, massuppsägningar eller flytt av produktion till ett land utanför EU. Genom personligt utformade

Publikationskatalog

 

Tidskriftskatalog

Den senaste tidskriften

 

Social Agenda n. 40 - EU economic policy in the making

Every year since 2010, between January and July, EU countries get together to examine each other's economic policies and agree on country-specific Recommendations. At a time when the EU demography is shrinking and technological change is accelerating, social investment is key to ensuring a sustainable crisis exit and future prosperity. The social partners therefore have a crucial role to play in EU economic governance – a fast evolving process, as this issue shows. Social

Tidskriftskatalog

 

Lagstiftning

Lagstiftning

På följande sidor hittar du information om EU:s lagstiftning på området sysselsättning, socialpolitik och inkludering:

De fullständiga lagtexterna (direktiv, förordningar, beslut m.m.) och andra officiella dokument, t.ex. meddelanden, finns i EUR-Lex.

 

    Dela med dig

  • Twitter Facebook Dela på Google+