Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Fonden för EU-bistånd till de sämst ställda

Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt stöder EU-ländernas insatser för att ge materiellt stöd till de sämst ställda i samhället.

Det kan vara mat, kläder, skor, tvål, schampo eller andra nödvändiga basvaror.

Hjälpen bör kompletteras med åtgärder för social inkludering, som vägledning och stöd för att hjälpa människor att ta sig ur fattigdom.

EU-länderna kan också bidra till icke-materiellt stöd för att hjälpa dem som har det sämst ställt att integreras bättre i samhället.

Hur fungerar fonden?

EU-länderna bestämmer vilka partnerorganisationer (ofta icke-statliga organisationer) som ska dela ut hjälpen och hur det ska gå till, på grundval av nationella program för 2014–2020 som kommissionen har godkänt. En liknande metod används redan för sammanhållningsfonderna.

EU-länderna får välja vilken typ av hjälp de vill ge (mat och/eller andra nödvändiga varor) och hur varorna ska köpas in och delas ut.

Myndigheterna kan antingen köpa varorna själva och ge dem till partnerorganisationerna, eller ge organisationerna pengar för att göra inköpen. De organisationer som själva köper in varor kan antingen dela ut dem själva eller be andra partnerorganisationer om hjälp.

Hur väljs partnerorganisationerna ut?

Partnerorganisationerna är offentliga organ eller icke statliga organisationer som EU-länderna väljer utifrån sina egna objektiva och öppna kriterier.

Hur mycket pengar finns?

Över 3,8 miljarder euro har öronmärkts för fonden för 2014–2020.

Dessutom bidrar EU-länderna med minst 15 procent för att finansiera sina nationella program.

Hur kompletterar fonden Europeiska socialfonden?

Stödet hjälper människor att ta det första steget ut ur fattigdom och social utestängning. De som har det sämst ställt får hjälp att tillgodose sina basbehov, vilket är en förutsättning för att de ska kunna få ett jobb eller gå en utbildning, t.ex. med stöd från Europeiska socialfonden.

Dela den här sidan