Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Nyheter

Social Agenda – innovation viktigt för sysselsättning och socialpolitik

30/10/2013
Social Agenda – innovation viktigt för sysselsättning och socialpolitik © Imageglobe

Enligt novembernumret av Social Agenda kan innovation främja inkluderande tillväxt, kampen mot fattigdom, en lyckad övergång till en grön ekonomi och införandet av ungdomsgarantin.

Social Agenda 35 innehåller en specialartikel om det nya programmet EaSI för sysselsättning och social innovation 2014–2020 som kommer att gynna innovation och sociala företag, och bana väg för experimentering i en större omfattning via den nya Europeiska socialfonden (ESF) 2014–2020.

Statistik i Social Agenda 35:

  • Redan nu har över 6 000 entreprenörer lånat närmare 50 miljoner euro genom Progress-mikrolån. Nästan 80 % av de mikroföretag som mottar stöd är nya företag som har varit verksamma mindre än 3 år.
  • Mellan 100 och 150 lokala och regionala tjänstemän har möjlighet att på eget initiativ delta vid det tredje årliga konventet om den europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning som äger rum i Bryssel den 26–27 november.
  • År 2012 enades 4 av EU:s 41 befintliga kommittéer om social dialog inom branscher om bindande avtal – för arbetstid inom transport på inre vattenvägar, arbetsmiljöfrågor inom frisörbranschen, arbete inom havsfiskesektorn och standardkontrakt för spelare inom proffsfotbollen.
  • I de central- och östeuropeiska medlemsstaterna omfattas 44 % av arbetstagarna av förhandlade avtal jämfört med 70 % av arbetstagarna inom övriga EU.
  • Romer utgör en stor del av befolkningen i Bulgarien (ca 10 %), Slovakien (9 %), Rumänien (8 %), Ungern (7 %), Grekland, Tjeckien och Spanien (1,5–2,5 %).
  • I Bulgarien och Rumänien utgör romerna 1 av 5 nytillkomna arbetstagare.
  • Fullständig integration av romerna på arbetsmarknaden skulle kunna medföra ekonomiska fördelar till ett värde av omkring 0,5 miljarder euro årligen i vissa länder.
  • Genom EaSI-programmet för 2014–2020 kommer finansieringen av innovation att öka från 2–4 miljoner euro, inom ramen för Progress 2007–2013, till 10–14 miljoner euro.
  • EaSI, vars övergripande budget uppgår till 919,5 miljoner i aktuell valuta (med beaktande av inflation), kommer att anslå 61 % av dess medel till Progress, 18 % till EURES och 21 % till mikrofinansiering/socialt entreprenörskap.
  • De senaste 3 åren har antalet fattiga och socialt utestängda människor ökat med ytterligare 4 miljoner i Europa.

…mer nyheter