Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Politik och verksamhet

EU och medlemsländerna ansvarar gemensamt för politiken inom sysselsättning, sociala frågor och inkludering. Europeiska kommissionens uppgift är att

  • samordna och övervaka ländernas åtgärder,
  • främja utbyte av goda lösningar när det gäller sysselsättning, fattigdom och social utestängning och pensioner,
  • anta lagar om t.ex. rättigheter i arbetslivet och samordningen av de sociala trygghetssystemen, och se till att lagarna följs.