Pojdi na navigacijsko pot ter preskoči orodja in izbiro jezika

Mladi in mobilnost

Pobuda Mladi in mobilnost zajema celovite ukrepe v zvezi z izobraževanjem in zaposlovanjem mladih v Evropi. Poteka od leta 2010 in je del strategije za pametno, trajnostno in vključujočo gospodarsko rast Evropa 2020.

Cilji

Pobuda Mladi in mobilnost si prizadeva izboljšati izobraževanje in zaposljivost mladih, zmanjšati visoko brezposelnost mladih ter povečati stopnjo zaposlovanja mladih, kar je v skladu s splošnim ciljem Evropske unije, po katerem naj bi dosegli 75-odstotno stopnjo zaposlenosti delovno aktivnih prebivalcev (tj. v starosti od 20 do 64 let). Za uresničitev teh ciljev je treba:

 • prilagoditi izobraževanje in usposabljanje potrebam mladih,
 • spodbuditi mlade, da izkoristijo štipendije EU za študij in usposabljanje v drugi državi,
 • spodbuditi države EU, da z ustreznimi ukrepi olajšajo prehod iz izobraževanja v delovno razmerje

Metode

 • Usklajevalna politika, ki bo določila in uveljavila ukrepe na ravni EU in v državah EU.
 • Posebni ciljno usmerjeni ukrepi, denimo pripravljalni ukrep Prva zaposlitev EURES, ki spodbuja mobilnost mladih pri iskanju dela v EU, in močnejša podpora mladim podjetnikom, denimo evropski instrument za mikrofinanciranje Progress.

Zakaj so ukrepi namenjeni predvsem mladim?

 • V Evropski uniji je brezposelnih približno 5,5 milijona mladih, ali natančneje, vsak peti prebivalec, mlajši od 25 let, ki se želi zaposliti, ne najde dela.
 • Stopnja brezposelnosti med mladimi presega 20 %, kar je dvakrat več, kot znaša stopnja brezposelnosti za vse starostne skupine skupaj, in skoraj trikrat več kot stopnja brezposelnosti med starejšimi od 25 let.
 • 7,5 milijona mladih v starosti od 15 do 24 let ni niti zaposlenih niti se ne šola oziroma usposablja.

Spletišče Mladi in mobilnost: informacije in povezave za mlade, ki jih zanima študij, usposabljanje in delo v tujini.

Pobuda Priložnosti za mlade: ukrepi za zmanjšanje brezposelnosti mladih.

  Povej naprej

 • Twit it Facebook Povej naprej: Google+