Pojdi na navigacijsko pot ter preskoči orodja in izbiro jezika

Novice

Socialna agenda – inovativnost velja tudi na področju zaposlitvene in socialne politike

30/10/2013
Socialna agenda – inovativnost velja tudi na področju zaposlitvene in socialne politike © Imageglobe

Inovacije lahko pomagajo spodbujati vključujočo rast in boj proti revščini, zagotavljajo uspešen prehod na zeleno gospodarstvo in izvajajo jamstvo za mlade, piše v novembrski izdaji Socialne agende.

Socialna agenda št. 35 vsebuje poseben članek o novem programu za financiranje zaposlovanja in socialnih inovacij (EaSI) 2014–2020, ki bo dal zagon inovacijam, pa tudi socialnim podjetjem in olajšal pot za poskuse v večjem obsegu z novim Evropskim socialnim skladom (ESS) 2014–2020.

Statistični podatki v Socialni agendi št. 35:

  • Več kot 6 000 podjetnikov je že izkoristilo posojila v skupni vrednosti skoraj 50 milijonov EUR v okviru Mikrofinančnega instrumenta Progress. Skoraj 80 % mikropodjetij, ki so dobila podporo, so novoustanovljena podjetja, ki poslujejo manj kot tri leta.
  • Od 100 do 150 lokalnih in regionalnih uradnikov se na lastno pobudo lahko prijavi na tretji letni konvenciji Evropske platforme proti revščini in socialni izključenosti, ki bo potekala od 26. do 27. novembra v Bruslju.
  • Leta 2012 so se 4 od obstoječih 41 odborov EU za sektorski socialni dialog sporazumeli o zavezujočih sporazumih – o delovnem času pri prevozu po celinskih plovnih poteh, zdravju in varnosti pri delu v frizerskem sektorju, delu v sektorju morskega ribolova in standardnih pogodbah z igralci v sektorju poklicnega nogometa.
  • Sporazumi, doseženi s pogajanji, zajemajo 44 % delavcev v državah srednje in vzhodne Evrope v primerjavi s 70 % delavcev v preostali EU.
  • Romi tvorijo znaten delež prebivalstva v Bolgariji (pribl. 10 %), Slovaški (9 %), Romuniji (8 %), Madžarski (7 %), Grčiji, Češki republiki in Španiji (v vsaki po 1,5–2,5 %).
  • V Bolgariji in Romuniji je vsak peti novi udeleženec na trgu dela Rom.
  • Popolna vključitev Romov na trg dela bi lahko po ocenah v nekaterih državah prinesla gospodarske koristi v višini 0,5 milijarde EUR letno.
  • Program za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) 2014–2020 bo povečal financiranje za inovacije z 2–4 milijone EUR v okviru programa PROGRESS 2007–2013 na 10–14 milijonov EUR.
  • S celotnim proračunom 919,5 milijona EUR po sedanjih cenah (ob upoštevanju inflacije) bo EaSI razporedil 61 % svojih sredstev za program PROGRESS, 18 % za EURES in 21 % v okviru mikrofinančne/socialne podjetniške osi.
  • Evropa je bila v zadnjih 3 letih priča povečanju revščine in socialne izključenosti dodatnih 4 milijonov ljudi.