Pojdi na navigacijsko pot ter preskoči orodja in izbiro jezika

Financiranje

Zobata kolesa z zastavo EU

Evropska komisija s programi in skladi zagotavlja finančna sredstva za projekte zaposlovanja, socialnih zadev in socialnega vključevanja.

Evropski socialni sklad

Sredstva Evropskega socialnega sklada so namenjena projektom za izboljšanje znanja in sposobnosti ter zaposlitvenih možnosti. Javni organi in zasebne organizacije se lahko prijavijo pri upravnih organih sklada v svoji državi. Evropska komisija določi prednostne naloge za financiranje, vendar ni neposredno vključena v izbiro projektov.

Več o skladu
Evropski socialni sklad v vaši državi

Program EU za zaposlovanje in socialne inovacije

Program za zaposlovanje in socialne inovacije, evropski finančni instrument pod neposredno upravo Evropske komisije, podpira zaposlovanje, ukrepe socialne politike in mobilnost delavcev v EU. Organizacije, ki so upravičene do sredstev programa pridobijo sredstva tako, da se prijavijo na javni razpis ali javni poziv za zbiranje predlogov.

Več o programu

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji namenja sredstva delavcem, ki so izgubili zaposlitev zaradi sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, da bi čimprej našli novo zaposlitev, zato se morajo posamezniki in podjetja, ki so bili prizadeti zaradi odpuščanja in želijo izkoristiti možnosti sklada, obrniti na nacionalne organe.

Več o skladu

Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim

Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim podpira ukrepe držav EU pri zagotavljanju materialne pomoči najbolj ogroženim osebam. Na podlagi nacionalnih programov za obdobje 2014–2020, ki jih je potrdila Komisija, organi držav članic izberejo partnerske organizacije, ki zagotavljajo pomoč.

Več o skladu

Druga sredstva