Pojdi na navigacijsko pot ter preskoči orodja in izbiro jezika

Sistemi socialne zaščite– MISSOC

Kaj je MISSOC?

Vzajemni informacijski sistem o socialni varnosti (MISSOC) v angleščini, francoščini in nemščini objavlja natančne, primerljive in ažurne informacije o nacionalnih sistemih socialne varnosti.

S sistemom lahko pripravite primerljive razpredelnice s podatki o sistemih socialne varnosti za:

  • 32 držav: 28 držav članic EU ter Islandijo, Lihtenštajn, Norveško in Švico;
  • 12 glavnih področij socialne varnosti: financiranje, zdravstveno zavarovanje, nadomestila za čas bolniškega in porodniškega dopusta, pokojnine (starostne, družinske, vdovske), nadomestila za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, družinski dodatki, nadomestila za brezposelnost, zajamčeni minimalni dohodek (socialna pomoč) in dodatek za dolgotrajno oskrbo;
  • več kot 300 kategorij.

Splošni uvod k primerjalnim razpredelnicam daje pregled postavk in načel sistemov socialnega varstva. Z letom 2011 bo sistem MISSOC posodabljal tudi vodnike po nacionalnih sistemih socialne varnosti, namenjene predvsem državljanom, ki se selijo v drugo evropsko državo.

Del informacijskega sistema je tudi letni informacijski bilten MISSOC Analysis in številne druge strokovne publikacije. Arhivsko gradivo o dejavnostih sistema MISSOC lahko dobite pri sekretariatu MISSOC.

Kdo uporablja MISSOC?

Sistem MISSOC uporabljajo:

  • snovalci politik in uradniki držav EU;
  • raziskovalci in študenti;
  • ljudje, ki živijo in delajo v drugi evropski državi.

Kdo skrbi za ažurnost informacij?

Delovanje sistema usklajuje Evropska komisija s pomočjo sekretariata MISSOC. Vsaka sodelujoča država imenuje enega ali dva predstavnika ministrstev ali ustanov, pristojnih za socialno varnost. Predstavniki držav redno dopolnjujejo podatkovno zbirko in vodnike po nacionalnih sistemih socialne varnosti z najnovejšimi podatki.