Pojdi na navigacijsko pot ter preskoči orodja in izbiro jezika

Evropska strategija zaposlovanja

Kuhar med delom

Evropska strategija zaposlovanja je namenjena odpiranju novih in boljših delovnih mest v Evropski uniji. Pri tem se opira na strategijo za gospodarsko rast Evropa 2020.

Evropska strategija zaposlovanja ponuja okvir (po odprti metodi usklajevanja), znotraj katerega si lahko države EU izmenjujejo informacije, razpravljajo in usklajujejo svoje politike zaposlovanja.

Zasnovana je na letnem pregledu rasti, ki za prihajajoče leto določa prednostne naloge EU v zvezi z gospodarsko rastjo in zaposlovanjem in s katerim se začne vsakoletni evropski semester, namenjen usklajevanju nacionalnih ekonomskih in fiskalnih politik.

Usklajevanje (s podporo odbora za zaposlovanje) vsako leto poteka po naslednjih korakih:

Evropska komisija se je na visoko stopnjo brezposelnosti v Evropi odzvala aprila 2012 s svežnjem ukrepov, ki naj bi spodbudili zaposlovanje, t.i. zaposlitvenim svežnjem.

Zaposlitvena strategija EU se navezuje tudi na program za nova znanja in delovna mesta iz strategije Evropa 2020, podpirata jo evropski observatorij za zaposlovanje in program vzajemnega učenja.

      Povej naprej

    • Twit it Facebook Povej naprej: Google+