Pojdi na navigacijsko pot ter preskoči orodja in izbiro jezika

EU se spopada s socialno razsežnostjo gospodarske krize

EU se spopada s socialno razsežnostjo gospodarske krize

Evropska unija je v okviru svoje strategije za spopadanje z gospodarsko in finančno krizo okrepila prizadevanja za spodbujanje zaposlovanja in socialne vključenosti.

Mobilizacija finančnih sredstev EU 

 • Evropska komisija je novembra 2008 najavila sveženj ukrepov za oživitev gospodarstva, vreden 200 milijard evrov. Države članice bodo iz svojih proračunov prispevale okrog 170 milijard evrov, EU pa bo skupaj z Evropsko investicijsko banko (EIB) zagotovila 30 milijard evrov;
 • Komisija je predlagala poenostavitev meril za prejemanje finančne podpore iz Evropskega socialnega sklada (ESS), reprogramiranje izdatkov in zvišanje predplačil od začetka leta 2009, tako da bi imele države članice prej na razpolago sredstva v višini do 1,8 milijarde evrov, ki jih bodo namenile za krepitev aktivnih politik trga dela, preusmeritev podpore na najbolj ranljive, okrepitev prizadevanj za izboljšanje znanj in spretnosti ter po potrebi za uveljavljanje polnega financiranja projektov iz proračuna Skupnosti v tem obdobju;
 • Komisija je predlagala spremembe v delovanju Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (EGF), ki je bi ustanovljen za pomoč pri ponovnem vključevanju presežnih delavcev na trg dela. Če bodo predlogi sprejeti, bo to skladu EGF omogočilo, da bo hitreje ukrepal pri zagotavljanju denarnih sredstev za programe usposabljanja in zaposlovanja. Letni proračun sklada EGF je 500 milijonov evrov.
 • Evropska unija je ustanovila novi mikrofinančni instrument, ki omogoča mikroposojila malim podjetjem ter osebam, ki so izgubile delo in si želijo ustanoviti lastna mala podjetja.

Spodbujanje zaposlovanja 

 • Zaposlitveni portal EURES podpira iskalce zaposlitve, ki želijo uveljaviti pravico do dela v drugi evropski državi;
 • Pobuda „New Skills for New Jobs“ („nova znanja za nova delovna mesta“) si prizadeva izboljšati način, kako Evropa analizira in predvideva prihodnje potrebe gospodarstva po znanjih in spretnostih. To bo prispevalo k učinkovitejšemu usklajevanju iskalcev zaposlitve s ponudbo prostih delovnih mest in k boljšemu vpogledu v potrebe po usposabljanju;
 • Evropska strategija zaposlovanja, ki je eden od stebrov strategije za rast in delovna mesta EU, državam članicam še naprej zagotavlja okvir za usklajeno delovanje pri spodbujanju zaposlovanja v obdobju krize;
 • Komisija je okrepila svoje spremljanje stanja pri zaposlovanju in sociali, vključno z objavljanjem nove serije mesečnih poročil o spremljanju hitro spreminjajočih se razmer.
 • Evropska komisija je sprejela skupno zavezo za zaposlovanje“, ki predvideva ključne prednostne naloge in ukrepe za ohranitev delovnih mest in pomoč tistim, ki so se znašli v težavah, istočasno pa utira pot za gospodarsko obnovo.

Sodelovanje s socialnimi partnerji 

 • Komisija vzdržuje tesne stike s predstavniki delodajalcev in sindikatov, da bi skupaj z njimi razpravljala o vplivih gospodarske in finančne krize, med drugim tudi na tristranskem socialnem vrhu na visoki ravni, ki je potekal 19. marca 2009;
 • Poročilo o odnosih med delodajalci in delojemalci, ki ga je Komisija objavila februarja 2009, je pokazalo, da lahko konstruktiven dialog med delodajalci in sindikati pomaga Evropski uniji pri spoprijemanju s krizo.

Sodelovanje z mednarodnimi partnerji 

 • EU je imela vodilno vlogo na vrhu skupine G-20 v Londonu 2. aprila 2009, na katerem so se dogovorili o mednarodnih ukrepih za spodbuditev gospodarstva in izboljšanje regulacije finančnega sektorja;
 • Komisar Vladimír Špidla je na srečanju ministrov za delo držav skupine G-8 30. marca 2009 s svojimi kolegi iz držav skupine G-8 razpravljal o socialni razsežnosti krize.
 • Vrh o zaposlovanju: 7. maj 2009 – okrepitev prizadevanj za spodbujanje zaposlovanja in socialne vključenosti v luči finančne krize.