Pojdi na navigacijsko pot ter preskoči orodja in izbiro jezika

Kdo smo

Politika zaposlovanja in socialnih zadev EU državljanom prinaša praktične koristi, kot so lažja pridobitev zaposlitve, možnost življenja in dela v drugi državi članici, strokovno usposabljanje itd. Generalni direktorat se spopada z izzivi, ki jih prinašajo globalizacija, staranje evropskega prebivalstva in spremenjena družbena realnost. Pri tem sodeluje z nacionalnimi organi, socialnimi partnerji, organizacijami civilne družbe in drugimi interesnimi skupinami. Nekatera področja, na katerih si prizadevamo za izboljšave, so:

  • Nova in boljša delovna mesta: s pomočjo evropske strategije zaposlovanja (ki zbližuje nacionalne politike na tem področju) in evropskega socialnega sklada (9 milijard EUR sredstev letno, ki jih upravlja skupaj z državami članicami).   
  • Prosto gibanje delavcev in usklajevanje sistemov socialne varnosti: vsi državljani EU imajo pravico do dela in prebivanja v kateri koli državi članici EU. To tudi pomeni, da tisti, ki se preselijo v drugo državo članico, niso prikrajšani glede socialne varnosti, vključno z zdravstvenim varstvom.
  • Boljši delovni pogoji: na podlagi skupnih najnižjih standardov na delovnem mestu, s podpiranjem in razvijanjem socialnega dialoga na evropski ravni, s posodabljanjem delovnih razmerij ter zagotavljanjem večje mobilnosti za delavce EU.
  • Socialna vključenost: s podpiranjem boja proti revščini in socialni izključenosti, z reformo sistemov socialne zaščite, oceno sedanjega demografskega in socialnega razvoja. 
  • Letni načrt upravljanja GD za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje določa prednostne naloge Evropske komisije.

Generalni direktorji v okviru zavezanosti Komisije k preglednosti objavljajo vse informacije o sestankih z organizacijami ali samozaposlenimi osebami.

Informacije o sestankih, ki se jih je udeležil generalni direktor Joost Korte