Pojdi na navigacijsko pot ter preskoči orodja in izbiro jezika

Novice

Socialna agenda – Zaposlovanje mladih

12/02/2014 Socialna agenda – Zaposlovanje mladih

zadnji izdaji Socialne agende je poudarjena potreba po novem pristopu k politiki zaposlovanja, socialni politiki in politiki vključevanja, da bi se spodbudilo zaposlovanje mladih: gre za kombinacijo nujnih, ciljno usmerjenih ukrepov, ki neposredno podpirajo mlade, ter dolgoročnih strukturnih reform.

Tak nov pristop je tudi jamstvo za mlade, za katerega so se voditelji držav in vlad strinjali, da ga bodo širili po vsej EU. Ta izdaja pojasnjuje:

  • kaj je cilj jamstva EU za mlade;
  • kako novi Evropski socialni sklad 2014−2020 zagotavlja okvir za upravljanje jamstva za mlade in pobude za zaposlovanje mladih;
  • kako bo reforma evropske mreže zavodov za zaposlovanje in drugih organizacij (EURES) pomagala mladim ljudem in delodajalcem, da iskanje zaposlitve in delavcev z ustreznimi kvalifikacijami razširijo na celotno EU.

Statistični podatki v Socialni agendi št. 36

  • Nov večletni finančni okvir (MFF) zahteva, da države članice namenijo vsaj 23,1 % deleža Kohezijskega sklada EU Evropskemu socialnemu skladu.
  • V obdobju 2014−2020 bo iz Evropskega socialnega sklada v nadgradnjo znanj in spretnosti evropskega prebivalstva in povečanje zaposlovanja vloženo več kot 80 milijard EUR, ta sredstva pa bodo dopolnjena z nacionalnim financiranjem.
  • Stopnja brezposelnosti mladih je več kot dvakrat višja od stopnje brezposelnosti odraslih (23,6 % v primerjavi z 9,5 % novembra 2013).
  • 7,5 milijona ljudi v starostni skupini 15−24 let ni zaposlenih, se ne izobražuje ali usposablja (mladi iz skupine NEET). Leta 2012 je skupina NEET obsegala 13,1 % mladih (okvirna številka), tj. 2,2 odstotne točke več kot štiri leta prej, kar pomeni več kot 20-odstotno povečanje.
  • Dolgoročna brezposelnost mladih se povečuje: leta 2012 je bilo več kot 32 % brezposelnih, ki so mlajši od 25 let, brez dela več kot 12 mesecev.
  • Od leta 2010 se hkrati z visoko stopnjo brezposelnosti pojavljajo čedalje večje težave pri zapolnjevanju prostih delovnih mest.
  • V prvem četrtletju 2013 je bilo s pomočjo projektov, ki jih financira program Tvoja prva zaposlitev EURES, zapolnjenih 416 prostih delovnih mest, zagotovljena podpora za 262 zaposlitvenih razgovorov v drugih državah EU, za mlade, ki so našli delo v drugi državi, preskrbljenih 384 nadomestil za preselitev, pa tudi zagotovljena podpora za 442 pripravljalnih usposabljanj in za usposabljanja za vključitev v 95 malih in srednje velikih podjetij.

Še več novic