Pojdi na navigacijsko pot ter preskoči orodja in izbiro jezika

Novice

Socialna agenda – prezrti podjetniki EU

19/06/2014 Socialna agenda – prezrti podjetniki EU

Glavna tema številke 37 Socialne agende sta nov Evropski socialni sklad in Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji 2014−2020.

Evropski socialni sklad bo v naslednjih 7 letih zagotovil več kot 80 milijard EUR naložb za prebivalce Evrope. Samozaposleni, začasni delavci in delavci, zaposleni za določen čas, ki so zaradi velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih zaradi globalizacije izgubili zaposlitev, pa lahko zdaj koristijo tudi sredstva, ki jih zagotavlja Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji 2014−2020.

Posebej pa je tudi poudarjeno, da bi vlade morale olajšati ustanavljanje podjetij premalo zastopanim in prikrajšanim prebivalcem – prezrtim podjetnikom EU.

Agenda pojasnjuje, da sta Evropska komisija in Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj združili moči pri zbiranju razpršenih podatkov, organizaciji seminarjev za gradnjo zmogljivosti in oblikovanju priporočil.

Ta številka vključuje tudi naslednje teme:

  • kako se udeležiti javnih spletnih posvetovanj o strategiji EU za rast in delovna mesta v obdobju 2010−2020, ki se približuje vmesnemu pregledu;
  • kako izboljšati kakovost pripravništev;
  • kako predvideti in bolje upravljati prestrukturiranje (v javnem in zasebnem sektorju).

Statistični podatki v Socialni agendi št. 37

■ EU mora ustvariti 4 milijone delovnih mest, če želi zgolj povrniti stopnje zaposlenosti iz obdobja pred krizo.

■ Leta 2013 je bilo v EU zaposlenih 216,4 milijona prebivalcev; 43,7 milijona je bilo delavcev, zaposlenih za določen čas, od tega pa kar 9,9 milijona (23 % delavcev, zaposlenih za določen čas) zaposlenih za krajši delovni čas. Brezposelnih je bilo 26,2 milijona prebivalcev, 137,2 milijona pa je bilo ekonomsko neaktivnih.

■ V naslednjih 7 letih naj bi nefinančno materialno pomoč (hrano, oblačila, obutev, milo, šampon ...) prek novega Sklada EU za evropsko pomoč najbolj ogroženim prejeli 4 milijoni prebivalcev.

■ Portal vseevropske spletne službe za zaposlovanje EURES je zabeležil porast s 175 000 registriranih iskalcev zaposlitve v letu 2007 na 1 100 000 v letu 2013, vendar pa obsega samo približno 30 % nacionalnih zbirk prostih delovnih mest.

■ Trenutno se okrog 700 000 prebivalcev vsako leto preseli iz ene države EU v drugo, približno 2,9 milijona državljanov EU pa si to želi storiti.

Od leta 2002 je bilo v EU izvedenih več kot 16 000 procesov prestrukturiranja, neto izguba delovnih mest pa je znašala več kot 2 milijona. Evropska komisija je predstavila smernice za boljše predvidevanje in upravljanje prestrukturiranja.

Stopnje brezposelnosti na splošno in zlasti stopnje brezposelnosti med mladimi se od leta 2008 po državah EU razlikujejo. Večje razlike obstajajo znotraj evroobmočja kot v EU na splošno.

■ Letno poročilo o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (ESPG) za leto 2012 kaže, da je polovica delavcev, ki so bili vključeni v 41 zadev ESPG, ki jih obravnava poročilo, našla novo zaposlitev ali se samozaposlila pred koncem obdobja trajanja pomoči ESPG, medtem ko so se številni vključili v izobraževanje ali usposabljanje, da bi izboljšali svojo možnost zaposlitve v prihodnosti.

■ Ena tretjina pripravništev ne dosega standardov v EU v zvezi z delovnimi pogoji ali učno vsebino. 45 % anketirancev v okviru raziskave Eurobarometra (april–maj 2013) o izkušnjah pripravnikov v EU je opravilo eno ali celo več pripravništev. Samo 27 % anketirancev je po izteku pripravništva dobilo ponudbo za sklenitev pogodbe z zaposlitvi, 23 % pa je bilo povabljenih, da pripravništvo ponovijo.


Še več novic