Pojdi na navigacijsko pot ter preskoči orodja in izbiro jezika

Pobuda Priložnosti za mlade

Pobuda vsebuje sveženj ukrepov za leti 2012 in 2013, s katerimi naj bi zmanjšali brezposelnost mladih. Je del pobude za izobraževanje in zaposlovanje Mladi in mobilnost.

Cilji

Podpora mladim brezposelnim, zlasti:

 • mladim, ki so opustili šolanje in niso zaključili srednješolskega izobraževanja, da se vrnejo v šolo ali vpišejo v program ustreznega poklicnega usposabljanja;
 • diplomantom, da si pridobijo prve delovne izkušnje.

Metoda

Zaposlovanje mladih spodbujamo z naslednjimi ukrepi:

 • večja uporaba sredstev Evropskega socialnega sklada,
 • inovativni pristopi,
 • lažje zaposlovanje v drugih državah EU,
 • močnejše partnerstvo med političnimi organi, podjetji in sindikati na nacionalni, regionalni in lokalni ravni,
 • pomoč Evropske komisije pri oblikovanju politike.

V okviru evropskega semestra (vsakoletnega šestmesečnega usklajevanja gospodarskih in fiskalnih politik) bo Komisija v letu 2012 ocenila državne programe reform.

V 15 državah je stopnja brezposelnosti mladih nad povprečjem v EU (22,3 % novembra 2011). Tem državam je Komisija pomagala s smernicami za izvajanje pobude Priložnosti za mlade z dvostranskimi sestanki v Bruslju ali tako, da jim je poslala svoje strokovnjake.

Ključni ukrepi

Evropski socialni sklad

 • Države lahko črpajo več sredstev sklada, saj je za obdobje 2007–2013 še vedno na voljo 30 milijard EUR.
 • 1,3 milijone EUR tehnične pomoči ESS za vzpostavitev programov usposabljanja ali delovne prakse – države EU naj bi prispevale 10 % sredstev. S tem naj bi bilo v programih usposabljanja in delovne prakse do konca leta 2013 na voljo 370 000 novih mest.
 • 3 milijone EUR tehnične pomoči za mlade ustanovitelje podjetij in socialne podjetnike.

Drugi ukrepi na ravni EU

  Povej naprej

 • Twit it Facebook Povej naprej: Google+