Navigačný riadok

Spravodajstvo

Social Agenda – Zamestnanosť mladých

12/02/2014 Social Agenda – Zamestnanosť mladých

V najnovšom čísle časopisu Social Agenda sa poukazuje na potrebu nového prístupu k zamestnanosti, sociálnej politike a politike v oblasti začleňovania v záujme podporovania zamestnanosti mladých ľudí. Mali by sa v ňom kombinovať naliehavé a vysoko adresné opatrenia na priamu podporu mladých ľudí a dlhodobejších štrukturálnych reforiem.

Tento nový prístup stelesňuje záruka pre mladých ľudí, ktorú sa hlavy štátov a vlád zaviazali rozširovať v celej EÚ. V tomto čísle sa vysvetľuje:

Štatistiky uvedené v 36. čísle časopisu Social Agenda:

  • V novom viacročnom finančnom rámci (VFR) sa od členských štátov vyžaduje, aby vyčlenili aspoň 23,1 % z podielu fondov súdržnosti na Európsky sociálny fond.
  • V rokoch 2014 – 2020 sa v rámci Európskeho sociálneho fondu investuje viac než 80 miliárd EUR na zlepšenie zručností európskeho obyvateľstva a na zvyšovanie zamestnanosti, pričom ďalšie financie sa doplnia z vnútroštátnych zdrojov.
  • Miera nezamestnanosti mladých ľudí je dvakrát vyššia ako u dospelých (23,6 % oproti 9,5 % podľa údajov z novembra 2013).
  • 7,5 milióna ľudí vo veku 15 – 24 rokov nie je zamestnaných, nezúčastňuje sa na vzdelávaní ani odbornej príprave (tzv. NEET). V roku 2012 patrilo do skupiny NEET 13,1 % mladých ľudí (provizórny údaj), čo bolo o 2,2 percentuálneho bodu viac než pred štyrmi rokmi, a teda sa zaznamenal nárast o viac ako 20 %.
  • Miera dlhodobo nezamestnaných mladých ľudí stúpa – v roku 2012 viac ako 32 % nezamestnaných ľudí pod 25 rokov bolo nezamestnaných viac ako 12 mesiacov.
  • Od roku 2010 sa vysoká nezamestnanosť vyskytuje zároveň s väčšími ťažkosťami pri obsadzovaní voľných pracovných miest.
  • V prvom štvrťroku 2013 sa prostredníctvom projektov financovaných z programu Tvoje prvé pracovné miesto EURES obsadilo 416 voľných pracovných miest, podporilo sa 262 pracovných pohovorov v inom členskom štáte EÚ, poskytlo sa 384 príspevkov na presídlenie s cieľom pomôcť mladým záujemcom o prácu usadiť sa v inej krajine, podporilo sa 442 prípravných vzdelávacích kurzov, ako aj 95 MSP v oblasti integračných kurzov.

Ďalšie správy